You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(16) 2008

Український журнал з проблем медицини праці 4(16) 2008

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

К 80-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА МЕДИЦИНЫ ТРУДА АМН УКРАИНЫ

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Краснокутська Л.М., Короленко Т.К., Козлов К.П.

Промислова токсикологія: досвід наукової діяльності, екскурс в минуле, реалії сьогодення і перспективи, UKR, pp. 3-12

Чернюк В.І., Гвозденко Л.А.

Дослідження з проблеми екстремальних впливів шкідливих фізичних чинників. Минуле і майбутнє, UKR, pp. 13-19

Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю.

Ключові етапи розвитку лабораторії фізіології праці в інституті медицини праці , UKR, pp. 20-27

Добровольський Л.О., Вітте П.М.

Дослідження з радіаційної гігієни та радіаційної медицини в Інституті медицини праці АМН України, RUS, pp. 28-34

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І., Кучерук Т.К., Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Чуй Т.С., Сальнікова Н.А., П'ятниця-Горпинченко Н.К.

Гігієнічні проблеми використання хризотилового азбесту в Україні, UKR, pp. 35-41

Бобко Н.А.

Віково-стажеві зміни кровообігу у диспетчерів електричних мереж в динаміці чергування змін різної втомності, RUS, pp. 42-48

Кальниш В.В.1, Швець А.В.

Удосконалення методології визначення психофізіологічних характеристик операторів, UKR, pp. 49-54

Компанієць О.А.

Професійна працездатність льотного складу за показниками постурографії, UKR, pp. 55-59

Стежка В.А.

Вплив пилу продуктів мікробіологічного синтезу на вільнорадикальне перекисне окислення ліпідів у окремих категорій працюючих, UKR, pp. 60-69

Назаренко В.І.

Біологічні ефекти комбінованої дії магнітного поля 50 гц, шуму та підвищеної температури повітря при хронічній експозиції (експериментальні дослідження), UKR, pp. 70-79

Мухін В.В., Путіліна О.Н., Теплова Т.Е., Бакун Г.В.

Експрес-оцінка небезпеки забруднення навколишнього середовища викидами промислових підприємств, RUS, pp. 80-89

РЕЦЕНЗІЇ
А. Резников
Рецензия на монографию Трахтенберга И., Полякова А. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека
, pp. 90-91

ЮВІЛЕЇ
Шість десятиріч на терені науки, викладання та служіння громадським інтересам. До ювілею академіка АМН України, члена-кореспондента НАН України Ісаака Михайловича Трахтенберга, pp. 92-94

До 80-річчя з дня народження професора А.А.Шаптали, pp. 95

Чебанова Ольга Василівна (до 90-річчя з дня народження), pp. 96