You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ключові етапи розвитку лабораторії фізіології праці в інституті медицини праці

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.020

Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю.

Ключові етапи розвитку лабораторії фізіології праці в інституті медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м.Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Надано історію створення та основні етапи розвитку лабораторії фізіології праці, яка була організована разом із заснуванням Інституту в 1928 р. Наведено основні наукові напрями, послідовно викладено основні досягнення лабораторії і співробітників за весь час існування Інституту, починаючи з початку заснування і по теперішній час.

Ключові слова: фізіологія праці, збереження працездатності, функціональний стан працюючих

Література

  1. История советской психологии труда. Тексты (20-30-е годы ХХ века) / Под ред. В.П. Зинченко,
  2. М. Мунипова, О.Г. Носковой.- М.: Изд-во Моск. унта, 1983.- 360 с.
  3. Кундієв Ю.І. Слово про професора М.К. Вітте. / Ю.І. Кундієв // Мат. наук. практ. конф. з нагоди 85-р-я каф. гігієни праці НМУ ім. О.О. Богомольця.- 2008.-36-43.
  4. Кундиев Ю.И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт / Ю.И. Кундиев - К.: Авиценна, 2002.672 с.: ил.- 65.
  5. Кундиев Ю.И. Институт медицины труда АМН Украины - история, настоящее, достижения и перспективы (к 70-летию со дня основания) / Ю.И. Кундиев / / Проблеми медицини пращ., юб. вип.- 1998.- С. 5-33.
  6. Петровский А.В. История советской психологии / А.В. Петровский.- М.: Просвещение, 1967.- 367 с.
  7. Соколов А.К. Курс советской истории. 1917-1940. / А.К. Соколов.- Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 1999.- 272 с.
  8. Соколов А.К. Курс советской истории. 1941-1991. / А.К. Соколов, В.С. Тяжельникова.- Учеб. пособие под. ред. А.К. Соколова. М.: Высш. шк., 1999.- 414 с.