You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Віково-стажеві зміни кровообігу у диспетчерів електричних мереж в динаміці чергування змін різної втомності

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.042

Бобко Н.А.

Віково-стажеві зміни кровообігу у диспетчерів електричних мереж в динаміці чергування змін різної втомності

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У диспетчерів електричних мереж за 2-денного чергування 12-годинних змін вимірялися АТ і ЧСС (1224 людино- спостереження). Втома оцінювалася диспетчерами за 5-бальною шкалою. Виявлено, що втома веде до деформації добових ритмів кровообігу. Робота у другі нічні зміни старить ССС найбільшою мірою. За втомливої роботи вдень найбільш виражено зростає парасимпатична регуляція і нестача кровообігу; за втомливої роботи вночі найбільш виражено старіє саморегуляція кровообігу (знижується внесок серцевої і зростає внесок судинної ланки); за не втомливої роботи (крім перших денних змін) із збільшенням віку і стажу зростає частка симпатичних впливів в регуляції кровообігу, що свідчить про порушення біологічно доцільного механізму підвищеного збереження функції серця в онтогенезі. Виявлені закономірності актуалізують розробку спеціальних режимів праці і відпочинку, що враховують вік, стаж роботи, втомність зміни, її місце у тижневому графіку.

Ключові слова: кровообіг, змінна праця, вік, стаж, втома

Література

 1. Аринчин Н.И., Кулаго Г.В. Гипертоническая болезнь как нарушение саморегуляции кровообращения.- Минск: Наука и техника, 1969.- 104 с.
 2. Бобко Н.А. Робота серцево-судинної системи диспетчерів електричних мереж за умов 12-годин- них змін // Фізіол. журн.- 2001.- 47, № 5.- С.82-86.
 3. Бузунов В.А. Производственные факторы и возрастная работоспособность.- К.: Здоров'я, 1991.- 161 с.
 4. Ворона А.А., Головкина О.Л., Матюхин В.В., Юшкова О.И. Влияние факторов профессиональной среды на клинико-физиологический статус лиц, работающих с видеодисплейными терминалами / / Мед. труда и пром. экол.- 1999.- № 7.-С.25-28.
 5. Заславская Р.М. Хронодиагностика и хронотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы.- М.: Медицина, 1991.- 320 с.
 6. Кан Е.Л., Куприянов В.А. Некоторые субъективные и объективные показатели интеллектуально-эмоционального напряжения у авиадиспетчеров при профессиональной деятельности в разные смены // Гигиена и санитария - 1989.- № 2.-С.28-31.
 7. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В. Возрастная работоспособность лиц умственного труда.- К.: Здоров'я, 1979.- 208 с.
 8. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В., Каль- ниш В.В. Физиология и гигиена умственного труда.- К.: Здоров'я, 1987.- 157 с.
 9. Соколов Е.И., Белова Е.В. Эмоции и патология сердца.- М.:Наука,1983.- 302с.
 10. Ткаченко Л.М., Передерій Г.С. Вегетативні кореляти емоційного напруження у осіб з різним станом автономної нервової системи // Фізіол. журн.- 2000.- 46, № 6.- С.61-67.
 11. Физиологические механизмы старения / Отв. ред.: Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис.- Л.: Наука, 1982.- 228 с.
 12. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Медведев В.И., Аверьянов В.С., Бриедис Ю.Э. и др.- М.: Наука, 1984.- 140 с.
 13. Храмов Ю.А., Вебер В.Р Вегетативное обеспечение и гемодинамика при гипертонической болезни.- Новосибирск: Наука, 1985.- 129 с.
 14. Costa G. Work capacity and aging // Med. Lav.- 2000.- 91, № 4.- P.302-312.
 15. Ferrari A.U. Modifications of the cardiovascular system with aging // Am. J. Geriatr. Cardiol.- 2002.11, № 1.- P.30-33. https://doi.org/10.1111/1467-8446.00044-i1
 16. Folkard S. Biological disruption in shiftworkers / / Shiftwork. Problems and Solutions / W.P. Colqu- houn, G. Costa, S. Folkard, P. Knauth (eds).- Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996.- P.29-61.
 17. Folkard S., Tucker P.T Shift work, safety and productivity // Occup. Med. (Lond).- 2003.- 53, № 2.- P. 95-101. https://doi.org/10.1093/occmed/kqg047
 18. Harma M. Ageing, physical fitness and shiftwork tolerance // Appl. Ergon.- 1996.- 27, № 1.- P. 25-29 https://doi.org/10.1016/0003-6870(95)00046-1
 19. Knutsson A. Health disorders of shift workers // Occup. Med.- 2003.- 53.- P. 103-108. https://doi.org/10.1093/occmed/kqg048
 20. Miwa K., Igawa A., Miyagi Y., Nakagawa K., Inoue H. Alterations of autonomic nervous activity preceding nocturnal variant angina: Sympathetic augmentation with parasympathetic impairment // Am. Heart J.- 1998.- 135.- P. 762-771. https://doi.org/10.1016/S0002-8703(98)70034-1
 21. Sato S., Taoda K., Kawamura M., Wakaba K., Fukuchi Y., Nishiyama K. Heart rate variability during long truck driving work // J. Hum. Ergol.- 2001.30 (1-2).- P. 235-240.