You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійна працездатність льотного складу за показниками постурографії

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.055

Компанієць О.А.

Професійна працездатність льотного складу за показниками постурографії

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Обґрунтовано нову методику діагностики ступеня готовності льотного складу в комплексі передпольотного медичного обстеження. Доведено, що метод комп’ютерної постурографії є повноцінним методом визначення працездатності при вирішенні питань професійної експертизи війсковослужбовців-льотчиків.

Ключові слова: передпольотне медичне обстеження, метод комп’ютерної постурографії, функція рівноваги, стан здоров’я, працездатність

Література

  1. Врачебно-летная экспертиза. Дополнение к методикам исследований в целях врачебно-летной экспертизы для специалистов ВЛЭ ОВГ, авиационных госпиталей и авиационных врачей.- М.: Воениздат, 1985.-117 с.
  2. Психофизиологическая оценка формирования летных навыков: Пособие.- М.,1981.- 189 с.
  3. Шербул В.І., Медведєв В.Н., Бубес Я.Г. Методики дослідження ЛОР-органів в цілях лікарсько-льотної експертизи: Затв. нач. ГВМУ МО України - начальником медичної служби ЗС України /МО України ГВМУ ГВКГ,- Київ, 1999.- С. 21.
  4. Базаров В.Г Клиническая вестибулометрия.- К.: Здоров'я, 1988.- С. 153-154.
  5. Компанієць О.А. Вплив калоричної стимуляції периферичного відділку вестибулярного аналізатора на функцію статичної рівноваги здорових людей за результатами комп'ютерної постурографії // Експериментальна і клінічна медицина.- 2002, № 1.- С. 135-139.
  6. Компанієць О.А. Методика статистичної обробки результатів дослідження вестибулоспінального рефлексу в практиці комп'ютерної постурографії // Медицина сьогодні і завтра.- 2002, № 1.- С. 98-101.
  7. Компанієць О.А. Результати дослідження функції рівноваги методом комп'ютерної постурографії в нормі // Військова медицина України.- 2002, № 2, Т.2.- С. 61-67.