You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(12) 2007

Український журнал з проблем медицини праці 4(12) 2007

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04


ЗМІСТ:

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ


Концепція загальнодержавної цільовоїсоціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу Українина 2008-2017 роки», 3-9


ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кундіев Ю.І., Нагорна А.М., Чернюк В.І.

Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу, УКР, 10-17


Назаренко В.І. 

Індукція магнітного поля промислової частоти як чинник професійного ризику на теплових електростанціях, УКР, 18-26


Мартіросова В.Г., Палійчук С.П.

Особливості праці машиністів електропотягів київського метрополітену та їх вплив на стан зорового аналізатора та працездатність, РОС, 27-34


Швець А.В., Квльниш В.В.

Ефективність проведення професійного психофізіологічного відбору вертольотчиків у миротворчі підрозділи із застосуванням рейтингового підходу, УКР, 35-40


Белов О.А., Депутат Ю.М., Набойченко О.В.

Умови середовища перебування у спеціальних спорудах фортифікаційного типу як чинники ризику для стану здоров'я військовослужбовців, шляхи по їх корекції та зниженню негативного впливу, УКР, 41-46


Апихтін К.О.

Особливості варіабельності серцевого ритму у працівників служби керування повітряним рухом та її взаемозв'язок з напруженістю праці, УКР, 47-51


Коваленко О.М., Муравйова І.М.

Порушення гормональної регуляції остеогенезу у ліквідаторів аварії на чаес з високими поглинутими дозами опромінення у найближчі і віддалені терміни після радіаційного впливу, УКР, 52-56


Журахівська Н.В.

Спадковість як один із чинників ризику розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт. Клініко-генеалогічне дослідження., УКР, 57-60


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Рута Устінавічене, Відмантас Янушкявічюс

Індикатори зниження зорової функції при роботі з відеотермінали, АНГЛ, 71-78


Буря Л.В., Марченко І.Я.

Гігієнічна характеристика чинників виробничого середовища лікарів-стоматологів, УКР, 79-85


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ З ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 86-90

Можливості використання даних біомоніторингу: фосфорорганічні пестициди хло’рпирифос та малатіон. Ban D.B., Angerer J. Potential uses of biomonitoring data: a case study using the organophosphorus pesticides chlorpyrifos and malathion

Зміни, спричинені експозицією легенів людини до армованої скловолокном пластмаси. Abbate С., Giorgianni С., Brecciaroli R., Giacobbe G., Costa Ch., Cavallari V., Albiero F., Catania S., Tringali M.A., Martino L.B., Abbate S. Changes induced by exposure of the human lung to glass fiber-reinforced pla stic

Низький рівень свинцевої експозиції, метаболічний синдром і варіабельність серцевого ритму: дослідження старіння у штаті Вірджинії. Park S.K., Schwartz J., Weisskopf M., Sparrow D., Vokonas P.S., Wright R.O., Coull B., Nie H., Hu H. Low-level lead exposure, metabolic syndrome, and heart rate variability: the VA normative aging study

Молекулярні епідеміологічні свідчення щодо діабетогенного ефекту експозиції до диоксину у американських військово-повітряних ветеранів В'єтнамської війни. Fujiyoshi Ph.Th, Michalek J.E., Matsumura F. Molecular epidemiologic evidence for diabetogenic effects of dioxin exposure in U.S. Air Force veterans of the Vietnam w a r

Серцево-судинні ефекти дії нікелю у повітрі довкілля. Lippmann М., Ito К-, Hwang J.- Sh., Maciejczyk P., Chen L.- Ch. Cardiovascular effects of nickel in ambient air

Використання узагальненої лінійної змішаної моделі для вивчення кореляції між забрудненням повітря та наслідками для здоров'я. Szyszkowicz М. Use of generalized linear mixed models to examine the association between air pollution and health outcomes

Сироватковий білок клітин Клара як індикатор пошкодження легенів при професійній експозиції на алюмінієвому виробництві. HalatekT., Trzcinka-Ochocka М., Matczak W., Gruchata J. Serum Clara cell protein as an indicator of pulmonary impairment in occupational exposure at aluminum foundry

Втрата слуху у робітників, експонованих до толуолу та шуму. Chang Sh.- J., Chen Ch.- J., Lien Ch.- H., Sung F.- Ch. Hearing loss in workers exposed to toluene and noise

Використання даних біомоніторингу під час оцінки експозиції та ризику для здоров'я. Albertini R., Bird М., Doerrer N., Needham L., Robison S., Sheldon L., Zenick H. The use of biomonitoring data in exposure and human health risk assessments

Вивчення захворюваності на рак серед зайнятих на обробці пестицидами робітників, які експонуються до цианазину, в рамках Дослідження стану здоров'я у сільському господарстві. Lynch Sh.M., Rusiecki J.A., Blair A., Dosemeci M., Lubin J., Sandler D., Hoppin J.A., Lynch Ch.F., Alavanja M.C.R. Cancer incidence among pesticide applicators exposed to cyanazine in the agricultural health study

ЮВІЛЕЇ

Остановившись на пороге юбилея, pp. 91-92