You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості праці машиністів електропотягів київського метрополітену та їх вплив на стан зорового аналізатора та працездатність

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.027

Мартиросова В.Г., Палійчук С.П.

Особливості праці машиністів електропотягів київського метрополітену та їх вплив на стан зорового аналізатора та працездатність

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Стаття присвячена оцінці загальної та зорової працездатності 630 машиністів електропотягів Київського метрополітену, залежно від конструкції лінії метро (підземна, підземно-наземна), на підставі комплексних гігієнічних досліджень, характеру та умов бачення, стану органа зору, аналізу даних експериментальних виробничих досліджень в динаміці робочого дня. Сформульовано особливості умов праці та бачення машиністів. Встановлено, що розлади зорового аналізатора- ангіоспазми, ангіопатії, макулопатії, макулодистрофії, що були встановлені у машиністів в 10,8 % від числа обстежених на фоні скарг на засліпленість, дискомфорт, астенопічних проявів, в основному пов’язані з виснаженістю адаптаційних механізмів у зв’язку з необхідністю їх частого та швидкого перелаштуван- ня, завдяки великих перепадів яскравості у діапазоні 2-4 лк (в тунелях), 7-250 лк (на підземних станціях) та 35-40000 лк (на наземних станціях). На основі проведених досліджень запропоновано рекомендації для попередження зорових порушень.

Ключові слова: машиністи електропотягів, метрополітен, зорова працездатність, зорові порушення, адаптація зорових функцій, захисні фільтри

Література

 1. Захаренко М.И., Палийчук С.П., Мартиросова В.Г., ГЪродецкая Л.ТТ. Условия труда машинистов электропоездов метрополитена, особенности изучения и оценки // Актуальные проблемы транспортной медицины.-2005,-№ 2.-С. 56-59.
 2. Мартиросова В.Г. Особенности труда машинистов метрополитена и пути его оптимизации // Метро,- 1997.- № 3-4.- С. 46-48.
 3. ДБН В.2.3-7-2003. Метрополітени. Державний комітет України з будівництва та архітектури.- К.- 2003,- 34 с.
 4. Мартиросова В.Г. Оптимизация условий зрительной работы машинистов электропоездов метрополитена//Охрана труда,- 1997.-М* 7.-С. 29-31.
 5. Шершевская О.И. Изменения органа зрения при некоторых сердечно-сосудистных заболеваниях.-М.: Медицина. 1964,-С. 135-149.
 6. Мешков В.В., Епанешников М.М. Осветительные установки.-М.: Энергия, 1972.-С. 19-20.
 7. Преображенский П.В., Шостак В.И. Балаше- вич Л.И. Световые повреждения глаз.-Л.: Медицина, 1986,- 199
 8. Бинг Р. и Брюкнер Р. Мозг и глаз. Основы офтальмоневрологии.- Медгиз. Ленинградское отд., 1969,-С. 47-57.
 9. Мартиросова В.Г. Офтальмологические особенности зрительных работ, связанных с напряжением аккомодации вблизи и вдаль // Гйгиена труда.- № 33-2002,-С. 101-106.
 10. Мартиросова В.Г. Оптимизация условий видения при зрительно-напряженном труде в различных отраслях производства // Проблемы медицины труда. Сб.посвященный 70-летию со дня основания института медицины труда,- К., 1998.- С.202-207.
 11. Живков Е., Денев В.Л., ГЪленинова Р. ГЛазные симптомы в общей диагностике. Медицина и диагностика.-София. 1965.-С. 42-45.
 12. Патент № и 2005 12630/ Оптичний елемент для захисту очей. Бюлетень. Променева власність. 15.09.2006р.
 13. Патент № и 2005 12629/ Оптичний елемент для захисту очей. Бюлетень. Променева власність. 15.09.2006 р.