You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Спадковість як один із чинників ризику розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт. Клініко-генеалогічне дослідження.

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.057

Журахівська Н.В.

Спадковість як один із чинників ризику розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт. Клініко-генеалогічне дослідження.

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Пневмоконіоз шахтарів вугільних шахт (ПК) належать до мультифакторіальних захворювань (МФЗ) з полігенним типом наслідування. У статті наведено результати клініко-генеалогічного обстеження родин хворих на ПК та практично здорових шахтарів з метою визначення ролі генетичних чинників у розвитку ПК.Клініко-генеалогічним методом було обстежено 112 хворих на ПК та 138 практично здорових шахтарів (контрольна група) зі стажем роботи під землею не менш ніж 13 років.Родинні випадки бронхолегеневої патології від впливу вугільного пилу мали 65 % шахтарів з групи ПК. У групі контролю лише 7 % шахтарів мали родичів з бронхолегеневою патологією. За результатами клініко-генеалогічного обстеження був обчислений коефіцієнт родинної агрегації (РА). РА = 9,3.Результати цього дослідження доводять значну роль генетичних чинників у розвитку ПК та можливість використання клініко-генеалогічного аналізу як одного з методів прогнозування ризику розвитку ПК.

Ключові слова: вугілля, шахтарі, пневмоконіоз, клініко-генеалогічний метод, спадковість

Література

  1. Falconer D.S. The inheritance of liability to certain diseases, estimated from the incidence among relatives //Ann. Hum. Genet.- 1965.-V. 29.- P. 51-76. https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1965.tb00500.x
  2. Пузырев В.П., Степанов B.A. Патологическая ана­томия генома человека,- Новосибирск: Наука, 1997,­224 с.
  3. Anderson G.G., Cookson W.O.C.M. Recent advan­ces in the genetics of allergy and asthma // Mol. Med. Today.- 1999.-V. 5.-P. 264-273. https://doi.org/10.1016/S1357-4310(99)01479-3
  4. Путинцева Г.И., РешетнякТ.А. Медична генети­ка.- К.: Здоров'я, 2002.- 342 С.
  5. Баранів В.С., Асеев М.В., Баранова В.Е. «Гени схильності» і генетичний паспорт // Природа.- 1999,-№ З.-С. 13-17.
  6. Cherry N.. ChenY., Holt D.L., McDonald J.C., Meyer J.D. SWORD’99: surveillance of work-related and occu­pational respiratory diseases in the UK // Occupational medicine.- 2001.- Vol. 51№ 3.- P. 204-208. https://doi.org/10.1093/occmed/51.3.204
  7. Горовенко Н.Г., Басанец А.В., Жураховская H.B. Генетические исследования в профессиональной па­тологии//Журн. АМН України.-2005,-т. 11,-№ 2.- С.346-360.
  8. Thompson and Thompson Genetics in Medicine. USA.: W.B. Saunders Company, Sixth Edition, 2003,- P. 289-292.
  9. Бочков Н.П. Клиническая генетика: Учебное пособие.- М.: ГЬотар-мед, 2002.-С. 201-202.
  10. Бабич П.Н., Л апач С.Н., Чубенко А. В. Приме­нение современных статистических методов в прак­тике клинических исследований. Сообщение вто­рое. Применение критерия хи-квадрат // Україн­ський медичний часопис.-2003.-№ 2.-С. 138-144.