You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(64) 2020, Том.16, № 3, 2020

Український журнал з проблем медицини праці 3(64) 2020, Том.16, № 3, 2020

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.03

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Нагорна А.М., Савенкова Н.В., Кононова І.Г., Соколова М.П.

Стан виробничого травматизму в Україні в динаміці спостереження за 2013-2018 роки, UKR, 163–172


Кальниш В.В.

Роль поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) у формуванні стресу та хронічної втоми у працюючого населення , RUS, 173–186


Варивончик Д.В., Еджибія О.М., Копач К.Д.

Сучасні підходи щодо вдосконалення профілактики, скринінгу та ранньої діагностики пухлин голови та шиї професійного ґенезу , UKR, 187–201


Дмитруха Н.М., Лагутіна О.С., Громовий Т.Ю.

Дослідження впливу сполук свинцю з частинками різної дисперсності на білки плазми крові людини як експрес-метод оцінки їх небезпечності , ENG, 202–209


Андрусишина І.М., Голуб І.О., Воробйов Є.І.

Використання методології біомоніторингу для оцінки експозиції металами населення та працюючих, UKR, 210–222


Зазуляк Т.С.

Порівняльна оцінка гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони вітчизняної та європейської нормативних баз, UKR, 223–238


Кудієвський Я. В., Соловйов О. І.

Особливості змін психофізіологічних показників у працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби під час чергувань, UKR, 239–246