You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан виробничого травматизму в україні в динаміці спостереження за 2013-2018 роки

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.16, № 3, 2020

Стан виробничого травматизму в Україні в динаміці спостереження за 2013-2018 роки

Нагорна А. М.1, Савенкова Н.В.2, Кононова І.Г.1, Соколова М.П.1

 

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.03.163

1) ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

2) Державна служба України з питань праці

Full article (PDF), UKR

Вступ. Щорічно з причин, пов'язаних з трудовою діяльністю, гине близько двох мільйонів чоловік. Загальна кількість нещасних випадків на виробництві по всьому світу (як що призвели до смертельного результата, так і без нього) оцінюється в 270 мільйонів в рік. Більшість смертей, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань можна запобігти. За оцінками МОП близько 2,3 млн. чоловіків і жінок щорічно гинуть в результаті нещасних випадків на робочому місці або пов'язаних з роботою захворювань - в середньому 6 000 осіб щодня. У всьому світі щорічно реєструється понад 340 млн. нещасних випадків на виробництві.

В Україні за останні роки відмічається поступове зниження виробничого травматизму, але поглиблений аналіз даних свідчить, що статистичні показники не повністю розкривають складність існуючої ситуації щодо формування кількості травм на виробництві та якості їх обліку та реєстрації.

Мета дослідження - виявлення закономірностей формування показників виробничого травматизму за 2013-2018 роки в Україні.

Матеріали та методи дослідження. За даними Державної служби статистики України та Державної служби України з питань праці проведено аналіз виробничого травматизму в динаміці спостереження за 2013- 2018 роки за видами економічної діяльності, професіями, причинами виникнення та визначені шляхи покращення щодо обліку випадків травматизму.

Результати дослідження та їх обговорення.  В структурі поширеності захворювань населення працездатного віку травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин дорівнюють 3,3 %. 

Кількість нещасних випадків на виробництві, які реєструються та визнаються страховими випадками, з 2015 до 2018 року скоротилась з 4260 до 4126 (на 3,1%), а кількість смертельно травмованих збільшилась з 375 до 409 осіб (на 7,6 %). З загальної кількості травмованих 56,7% мають віддалені наслідки. При травматизмі кількість днів непрацездатності на одного потерпілого дорівнює 55,4 днів.

За 2016-2017 роки стан безпеки в Україні покращився, стало менше випадків виробничого травматизму, в тому числі зі смертельними випадками. 

Аналіз причин виникнення нещасних випадків зі смертельним наслідком за 2018 рік свідчить, що з організаційних причин загинуло 74,0 % від усієї кількості загиблих від нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних з виробництвом, внаслідок технічних причин загинуло – 14,0 %, через психофізіологічні причини - 12,0 %.

Висновки. 

 1. За даними Держстату та Держпраці за останні роки стан безпеки на виробництві в Україні покращується, реєструється менше випадків виробничого травматизму, в тому числі зі смертельними випадками. Але статистичні показники не повністю розкривають складність існуючої ситуації щодо формування кількості травм на виробництві та якості їх обліку та реєстрації. 
 2. Розподіл за галузями виробництва - з загальної кількості травмованих перше місце належить працюючим у соціально-культурній сфері та торгівлі, друге – у вугільній промисловості, трете - в агропромисловому комплексі, четверте -  у машинобудуванні, - у металургійний промисловості, п'яте - у будівництві та промисловості будівельних матеріалів.Значущим травмуючим фактором на шахтах є гостра серцева недостатність. З 2015 до 2018 року зареєстровано 120 нещасних випадків природної смерті на робочому місці та після виходу з шахти., що залежить від несвоєчасного виявлення хвороб системи кровообігу у гірників під час медичних оглядів, відсутності передзмінного контролю при спуске в шахту, а також фактичної відсутності можливості надання медичної допомоги протягом зміни. За всіма галузями нагляду за останні 4 роки нещасні випадки природної смерті на робочому місці складають 2815. 
 3. Серед професій з найбільшою кількістю смертельно травмованих на виробництві були: транспортні працівники (водії, трактористи), будівельники (монтажники, зварювальники, підсобники); електрики, працівники агропромислового комплексу, шахтарі. Співвідношення нещасних випадків зі смертельним наслідком до загального числа зареєстрованих нещасних випадків в середньому дорівнює 1 до 10, що свідчить про приховування від обліку нещасних випадків, недоліків в якості проведення спеціальних розслідувань. 

Ключові слова: виробничий травматизм, здоров’я працюючих, галузі промисловості, економічні витрати, безпека праці.

 

Література

 1. Тяжкое бремя плохих условий труда. Мировая статистика МОТ, 2003. URL: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-andhealth/WCMS_249276/lang--ru/index.html (дата доступу 01.03.2020).
 2. Охрана труда в цифрах и фактах (Международная организация труда) / документ из ИПС «Кодекс», 2003. URL: http://base.safework.ru/safework?print&nd=444400036&spack=110listid%3D01000 0000100%26listpos%3D5%26lsz%3D13%26nd%3D808000014%26nh%3D0%26 (дата доступу: 25.02.2020).
 3. Takala J. Global estimates of Fatal Occupational Accidents. Epidemiology. 1999. Vol.10, № 5. P. 640'646.
 4. National Safety Council: Accident Facts, 1996 (presently Injury Facts). Itasca IL, USA. 1996. 52 p.
 5. Butz M., Hoffmann B. Охрана здоровья рабочих и статистика травматизма и профессиональных заболеваний в системе профессионального страхования в Германии (HVBG) (Международная организация труда) / документ из ИПС «Кодекс», 2003. URL: http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857400316&spack=110LogLength%3D0% 26LogNumDoc%3D857400036%26listid%3D010000000100%26listpos%3D5%26ls z%3D9%26nd%3D857400036%26nh%3D1%26 (дата доступу: 15.02.2020).
 6. Через погані умови праці в Україні гинуть сотні працівників щороку (2019). URL: https://mind.ua/news/20204457-cherez-pogani-umovi-praci-v-ukrayiniginut-sotni-pracivnikiv-shchoroku-doslidzhennya (дата доступу: 25.02.2020).
 7. Тиравский В. Более 300 украинцев погибли на работе: названы самые опасные профессии в Украине. UBR. 04 марта 2018 г. URL: https://ubr.ua/labormarket/life-at-work/bolee-300-ukraintsev-pohibli-na-rabote-nazvany-samye-opasnyeprofesii-v-ukraine-3865672 (дата доступу: 25.02.2020).
 8. Травматизм на виробництві в Україні у 2018 році. Статистична Інформація (21 таблиця Exel). Державна служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/travm_na_vyr_18.xls (дата доступу: 22.02.2020).
 9. Оперативні дані щодо травматизму в Україні в 2018 році. Державна служба України з питань охорони праці. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/travm_na_vyr_18.xls (дата доступу: 22.02.2020).
 10. Панченко А. "Безопаснее всего – там, где опаснее": в Украине становится меньше ЧП на производстве. Сегодня. 28 мая 2018 года. URL: https://www.segodnya.ua/ukraine/bezopasnee-vsego-tam-gde-opasnee-v-ukrainestanovitsya-menshe-chp-na-proizvodstve-1141157.html (дата доступу: 12.02.2020).
 11. 11.Сучасний стан охорони праці в Україні. Асоціація АСГОСП, 2019. URL: https://asgop.com.ua/index.php/2019/01/02/1/ (дата доступу: 29.01.2020).
 12. Ларина Т. Официально: среди жителей Украині больше нет инвалидов. ИНФОРМ-UA. 16 января 2018 г. URL: https://inform-ua.info/politics/ofytcyalnosredy-zhyteley-ukrayn-bolshe-net-ynvalydov (дата доступу: 14.02.2020).
 13. Что влияет на производственный травматизм? ТСН Украина. 28 октября 2015 г. URL: https://tsn.ua/ru/ukrayina/chto-vliyaet-na-proizvodstvennyytravmatizm-513952.html (дата доступу: 14.02.2020).