You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(60) 2019

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 3, 2019

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.03

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Стасишин Р.О., Кальниш В. В., Оліскевич М.О.

Оцінка ризику погіршення психофізіологічного та емоційного статусу працівників, діяльність яких відбувається в умовах з підвищеною небезпекою, pp. 183–193

Мартіросова В.Г., Сорокін В.М., Назаренко В.І., Чередніченко І.М., Тихонова Н.С., Беседа О.Ю.

Синє світло – проблема медицини праці, pp. 194–203

Кальниш В. В.

Моніторинг психофізіологічних функцій операторів у процесі їхньої трудової діяльності, pp. 204–215

Кудієвський Я. В.

Оцінка змін функціонального стану серцево-судинної системи у лікарів-хірургів залежно від віку та стажу роботи при добовому моніторингу артеріального тиску, pp. 216–227

Луговський С. П., Дмитруха Н. М., Діденко М. М., Бакало Л. В., Лагутіна О. С., Мельник Н. А.

Морфофункціональні зміни внутрішніх органів щурів за тривалого введення в черевну порожнину наночастинок оксиду заліза (Fe2O3), pp. 228–239

Омельчук С. Т., Стеценко О. В., Гиренко Т. В., Борисенко А. А., Алексійчук В. Д.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів на сої, pp. 240–246

Ковальчук Т. А., Дедунов С. В.

Спосіб прогнозування порушень слуху в працівників гірничо-металургійної галузі, pp. 247–253

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 255-258