You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3-4 2005

Український журнал з проблем медицини праці 3-4 2005

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

Нарада з участю ВООЗ, pp. 3

Стратегія забезпеченнябезпечних умов праці і збереження здоров’я працюючих в Україні на 2006—2010роки, pp. 4-11

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А.М.

Основні медико-демографічні характеристики здоров'я населення працездатного віку в Україні UKR, pp. 12-18

Басанець А.В.

Переваги методу бодиплетизмографії і визначення дифузійної здатності альвеоло-капілярної мембрани для оцінки функціонального стану легень у хворих на пневмоконіоз UKR, pp. 19-23

Бобко Н.А.

Вплив втоми на функціонування серцево-судинної системи операторів розумової праці при дводенному чергуванні 12-годинних змін, RUS, pp. 24-28

Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Веремей М.І., Зенкіна В.І., Ароботенко В.А.

Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров'я робітників у виробництві метил-третбутилового ефіру UKR, pp. 29-34

Сидоренко В.Л., Паламарчук В.І., Азаров С.І.

Забруднення повітря і ризик ураження рятівників в умовах аварії на складі боєприпасів UKR, pp. 35-38

Пишнов Г.Ю., Чуй Т.С., Висоиька Л.Г.

Фізіолого-гігієнічні дослідження працівників радіотехнічного забезпечення керування повітряним рухом, RUS, pp. 39-46

Лахно В.А.

Гігієнічна характеристика умов праці лікарів СЕС з гігієни дітей та підлітків, RUS, pp. 47-52

Буря Л.В., Катрушов О.В.

Оцінка змін нервово-емоційного стану та концентрації уваги у лікарів стоматологів-терапевтів під час трудового процесу UKR, pp. 53-57

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Варивончик А.В.

Роль імунної системи в патогенезі виробничо-зумовленої онкологічної патології UKR, pp. 58-65

Коршун М.М. 1 Краснокутська Л.М.

Принцип «трьох R» та шляхи його реалізації у токсиколого-гігієнічних дослідженнях, RUS, pp. 66-73

Стежка В.А., Верхолаз Н.В.

Перспективи генетичних досліджень у медицині праці із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції, RUS, pp. 74-83

Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Чулновець А.Я.

Біологічні агенти як чинники професійного ризику, RUS, pp. 84-89

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І., Шевиова В.М.

Напруженість праці як фактор професійного стресу та ризику здоров'ю UKR, pp. 90

РЕФЕРАТИ З ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 99-103

Професійні фактори, що значно впливають на рівень свинцю у організмі жінок // Popovic М., McNeil F.E., Chettle D.R. et al. Impact of occupational exposure on lead levels in women

Складання генетичної карти та передбачення пневмоконіозу у шахтарів за умов існування біонакопичень заліза у бітумінозному вугіллі // Huang X., Li W., Attfield M.D. et al. Mapping and prediction of coal workers’ pneumoconiosis with bioavailable iron content in the bituminous coals

Велика кількість нових даних літератури, що стосуються дії малих доз бісфенолу А, доводить необхідність перегляду оцінок ризику // Vom Saal F.S., Hughes С. An extensive new literature concerning low-dose effects of bisphenol A shows the need for a new risk assessment

Близькість оселі до сільськогосподарських угідь, де використовують пестициди, та кількість захворювань на рак грудей у Каліфорнії, 1988—1997 // Reynolds R, Hurley S.E., Gunier R.B. et al. Residental proximity to agricultural pesticide use and incidence of breast cancer in California, 1988— 1997

Вплив пестицидів на вагітних жінок, що працюють у сільському господарстві / / Gawora-Ziolek М., Jurewicz J., Hanke W. Exposure to pesticides among pregnant women working in agriculture

Розрахунки контрольних доз для перхлорату, зроблені заданими обстежень трьох когорт людей // Crump K.S., Gibbs J.R Benchmark calculations for perchlorate from three humane cohorts

Хімічний аналіз часток диму, що утворюється при зварюванні // Jenkins N.T., EagarT.W. Chemical analysis of welding fume particles

Кадри та діяльність медичної служби у Польщі у 2003 p. Wojaa М. Human resources and activities of occupational medicine service in Poland in 2003

Рівень обізнаності робітників про біологічні агенти, що перебувають у робочому середовищі, та шляхи захисту здоров'я від професійної експозиції до небезпечних біологічних агентів: частина 2 // Kozajda A., Zielinska-Jankiewicz К., Szadkowska-Stanczyk I. The workers’ knowledge about biological agents occurring in workenvironment and the ways of health protection against occupational exposure to biological hazards: part II

Оцінка шкідливого впливу небезпечних агентів на робітників підприємств з очищення стічних в о д // Cyprowski М., Szarpinska-Kwaszewska J., Dudkiewicz В. et al. Exposure assessment to harmful agents in workplaces in sewage plant workers

Характерні риси прояву страху та типи поведінки (А та В) як модифікатори безпосередньої реакції на агресивну поведінку / / Drabek М., Merecz D., Moscicka A. Trait anxiety and type behavior pattern (A and B) as modifiers of immediate reaction towards violent behaviors

ЗАБУТІ ІМЕНА

Профессор Э.M. Каган — видный деятель профилактической медицины , RUS, pp. 104-108

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

1 Всеукраинское совещание по изучению и борьбе с профзаболеваниями , RUS, pp. 109-112

ЮВІЛЕЇ

Научно-исследовательскому Институту медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности (НИИ МЭП,г. Донецк) – 80 лет , RUS, pp. 113-115

До 80-річчя професора О.О.Меньшова , pp. 116