You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров'я робітників у виробництві метил-третбутилового ефіру

DOI xxxxxxxx

Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Веремей М.І., Зенкіна В.І., Ароботенко В.А.

Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров'я робітників у виробництві метил-третбутилового ефіру

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ Кафедра гігієни праці та професійних захворювань

Повна стаття (PDF), UKR

Наведено дані, що характеризують гігієнічні особливості технологічного процесу виробництва метил-третбугилового ефіру (МТБЕ), який додають зараз до бензинів замість тетраетилсвинцю. Встановлено клас умов праці робітників цього виробництва згідно з критеріями «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001). Вивчено стан здоров'я працюючих за даними захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та результатів поглибленого медичного огляду. Намічено напрями подальших виробничо-гігієнічних досліджень на підприємствах України, де відбувається промисловий синтез МТБЕ, з мстою розробки заходів щодо профілактики професійних та зниження рівня виробничо-обумовлених захворювань.

Ключові слова: виробництво метил-третбутилового ефіру, гігієнічна оцінка технологічного процесу та умов праці, стан здоров'я працюючих, профілактика

Література

  1. Вишнякова Т.П., Голубева И.А., Крылов И.Т., Лыков О.П. Стабилизаторы и модификаторы нефтяных дистиметных топлив.- М.: Химия. 1990.- 192 с.
  2. Hazardous substances data bank (HSDB). Produced by: U.S. National Library of Medicine. Provided by: Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Issue: 98-3 (August. 1998).
  3. RTECS(R). Produced by: National Institute for Occupational Safety and Health. Provided by: Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Issue: 95-3 (August. 1995).
  4. Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.- М.: Медицина. 1984,- 183 с.
  5. Ноткин Е.Л. Об углубленном анализе данных заболеваемости с временной нетрудоспособно- стью//Гйг. и сан.- 1979.- №5,- С. 40-46.
  6. Vojdant A., Mordechai Е., Brautbar N. Abnormal apoptosis and cell cycle progression in humans exposed to methyl tertiary-butyl ether and benzene contaminating wa ter//Human Exp. Tbxicol - 1997,-V. 16. M>9.- P. 485-494.
  7. Hakkola M., Honkasalo M.-L., Pulkkinen P. Changes in neuropsychological symptoms and moods week//Occup. Med.- 1997.- V.47.- №6,- P. 344-348.