You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна характеристика умов праці лікарів cec з гігієни дітей та підлітків

DOI xxxxxxxx

Лахно В.А.

Гігієнічна характеристика умов праці лікарів СЕС з гігієни дітей та підлітків

Санітарно-епідемічна станція АР Крим, м. Сімферополь

Повна стаття (PDF), RUS

У роботі наведено дані гігієнічних, психофізіологічних, соціально-гігієнічних досліджень щодо оцінки умов та характеру праці лікарів СЕС з ГДП на прикладі спеціалістів АР Крим. Дано оцінку праці за Гігієнічною класифікацією (2001 ). Встановлено, іцо трудова діяльність лікарів СЕС з ГДП пов’язана з напруженістю, підвищеною відповідальністю за життя та здоров’я дітей, з впливом фізичних, хімічних і біологічних факторів.

Ключові слова: умови, характер праці, лікарі СЕС з гігієни дітей та підлітків

Література

 1. Анашкин В.В. Изучение и оптимизация организационно штатной структуры санэпидстанций на железнодорожном транспорте Украины по материалам хрононаблюдений//Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України (К.- Тернопіль: Укрмедкнига).- 2000.- № 1С. 49-53.
 2. Буря Л.В.. Катрушов О.В. Ергономічна оцінка Робочих поз лікаря-стоматолога//3б. тез допов. на- Ук.-практ. конф. -Актуальні питання гігієни та еко логічної безпеки України», 21-22 квітня 2005 р,- К., 2005,- С. 277-278.
 3. Дядичкин В.ГІ. Психофизиологические [>езервы Повышения работоспособности.- М.: Медицина. 1990.115с.
 4. Кочина М.Л. Зрительный анализатор как элемент системы человек-машина//Гігієна населених місць. Вип.44,- К.. 2004,- С. 276-279.
 5. Кундиев Ю.И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт,- К.: Авиценна. 2002.- 672 с.
 6. Куценко Г.И. Санитарно-эпидемиологическая служба на новом этапе развития.- М.: Медицина. 1998.- 256 с.
 7. Моргачева В.И. Оценка организации работы врачей отделений гигиены детей и подростков СЭС 1 уровня//Гігієна населених місць. Вип.44.- К.. 2004,- С. 530-534.
 8. Онищенко Г.Г. Актуальные санитарно-гигиенические задачи сохранения и укрепления здоровья детей и подростков//Детский доктор,-2001.- №2.-С. 13-18.
 9. Павлов Е.Х. Охрана труда и социальная защита работников здравоохранения,- М.: МЦФЭР. 2003511 с.
 10. Ю.Полька Н.С.. Єременко Г.М. Розвиток гігієни дітей та підлітків в інституті//Довкілля та здоров'я,- 2001.- №2,- С. 34-36.
 11. Фещук Н.М.. Сергета И.В. Итоги и возможные перспективы совместной научно-исследовательской работы по проблемам гигиены детей и подростков, которые проживают в сельской местности//Гігієна населених місць. Вип.38.1.-К.. 2001.-С. 392-394.
 12. Чернов Ю.Л. Нормирование труда специалистов и организация работы отделений гигиены труда городских СЭС (на материалах Челябинской области): Автореф. дисс. ... канд. мед. наук.- Челябинск. 1974.-21 с.
 13. Шипова В.М. Нормирование труда медицинского персонала.-М.: Агар, 1997.- 158 с.
 14. Яковлев Е.Г1. Управленческий учет медицинских учреждений.-М.: Медицина. 2000.- 137 с.