You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка змін нервово-емоційного стану та концентрації уваги у лікарів стоматологів-терапевтів під час трудового процесу

DOI xxxxxxxx

Буря Л.В., Катрушов О.В.

Оцінка змін нервово-емоційного стану та концентрації уваги у лікарів стоматологів-терапевтів під час трудового процесу

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено наукові дослідження з оцінки характеру праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю. Доведено, Що ці фахівці перебувають в стані постійних психічних та фізичних навантажень. Обгрунтовано необхідність подальшого вивчення даної проблеми в цьому напрямі.

Ключові слова: лікар-стоматолог. характер праці, нервово-емоційний стан, втома, працездатність

Література

  1. Баке М.Я., Лусе И.Ю., Спруджа Д.Р. и др. Факторы риска здоровья медицинских работников//Мед. труда и пром. экол.- 2002,- №3.- С. 28-33.
  2. Берлов А. Психологические особенности современного пациента//Врач.- 2003.- №9.- С. 64.
  3. Борисенко А.В. Организация работы врача- стоматолога и возможные профессиональные вред- ности//Стоматолог.- 2000.- №5.- С. 48-51.
  4. Капцов В.А. Труд и здоровье медицинских работников как проблема медицины труда//Мед. помощь,- 1996,-№2.-С. 15-17.
  5. Катаева В.А. Физиолого-гигиеническая характеристика профессиональной деятельности стоматологов/ /Труд и здоровье врача-стоматолога.- М.: Медицина. 2002.-С. 103-143.
  6. Куцевляк С.В. Профессиональные повреждения и заболевания врача-етоматолога//Междунар. мед. журн.- 1998.-Т.4. №4.-С. 1 10-1 12.
  7. Лазоренко С. В. Стрессорное воздействие в профессиональной деятельности врача-стоматоло- га//Вісн. стоматол.- 2000.- №2.- С. 52-54.
  8. Потапов А.А. Основы гигиены труда медработников разных специальностей//Вестн. гигиены и эпидемиол.- 2003.- Т.7.- №2,- С. 254-260.
  9. Степаненко А.В., Кучеренко С.В. Професійна відповідальність лікаря-стоматолога в сучасних умовах//Вісн. стоматол,- 2004.- №4.- С. 92-95.
  10. Чопчик В.Д. Стоматологічні захворювання як соціальна проблема//Вісн. стоматол.- 2004.- №3.- С. 99-100.