You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(27) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 3(27) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Варивончик Д. В.

До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб , UKR, pp. 3-8

Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В.

Удосконалення порядку оцінки й профілактики впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт , UKR, pp. 9-18

Андрушенко Т. А.

Фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця в популяції шахтарів України , UKR, pp. 19-26

Мішенко І. А., Назаренко В. І., Колганов А. В.

Вплив змісту акустичних сигналів на біологічну активність шуму в умовах напруженої праці , UKR, pp. 27-32

Мазур В. В.

Порівняльна оцінка методів діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної полінейропатії рук у шахтарів , UKR, pp. 33-37

Швець А. В., Іванцова Г. В., Левіт Й. Р., Рациборинська-Полякова Н. В.

Особливості психофізіологічного тренажу військових льотчиків у віковому аспекті , UKR, pp. 38-42

Лубянова І. П., Краснокутська Л. М., Дмитруха Н. М., Легкоступ Л. А., Войтович І. А., Примин М. А., Недайвода І. В., Мінов Ю. А., Сутковий П. І., Будник Н. М.

Неінвазивний метол визначення накопичення заліза у печінш шурів зі свинцевою інтоксикацією , RUS, pp. 43-47

Яструб Т. О.

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування , UKR, pp. 48-55

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Чапка М., Йохимчик А., Контни У.

Професійні захворювання у польському сільському господарстві та їх законодавчі і фінансові наслідки , ENG, pp. 56-62

Шелудько О. Л., Кумеда І. В.

Фізіотерапія та медична реабілітація хворих на вібраційну хворобу , UKR, pp. 63-72

РЕФЕРАТИ

ЮВІЛЕЇ

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ ЯВОРОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА, pp. 77-79