You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(27) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 3(27) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Варивончик Д. В.

До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб, УКР, 3-8


Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В.

Удосконалення порядку оцінки й профілактики впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт, УКР, 9-18


Андрушенко Т. А.

Фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця в популяції шахтарів України, УКР, 19-26


Мішенко І. А., Назаренко В. І., Колганов А. В.

Вплив змісту акустичних сигналів на біологічну активність шуму в умовах напруженої праці, УКР, 27-32


Мазур В. В.

Порівняльна оцінка методів діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної полінейропатії рук у шахтарів, УКР, 33-37


Швець А. В., Іванцова Г. В., Левіт Й. Р., Рациборинська-Полякова Н. В.

Особливості психофізіологічного тренажу військових льотчиків у віковому аспекті, УКР, 38-42


Лубянова І. П., Краснокутська Л. М., Дмитруха Н. М., Легкоступ Л. А., Войтович І. А., Примин М. А., Недайвода І. В., Мінов Ю. А., Сутковий П. І., Будник Н. М.

Неінвазивний метол визначення накопичення заліза у печінш шурів зі свинцевою інтоксикацією, РОС, 43-47


Яструб Т. О.

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування, УКР, 48-55


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Чапка М., Йохимчик А., Контни У.

Професійні захворювання у польському сільському господарстві та їх законодавчі і фінансові наслідки, АНГЛ, 56-62


Шелудько О. Л., Кумеда І. В.

Фізіотерапія та медична реабілітація хворих на вібраційну хворобу, УКР, 63-72


РЕФЕРАТИ


ЮВІЛЕЇ

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ ЯВОРОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА, 77-79