You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.003

Варивончик Д. В.

До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Дослідженням встановлено, що в клінічному діагнозі серед хворих на професійну патологію рак бронхів і легень (РБЛ) та пневмоконіоз (ПК), хронічний бронхіт пилового генезу (ХБ), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) повинні відноситись до основних, конкуруючих захворювань. РБЛ не є укладенням хронічної неспецифічної патології органів дихання пилового генезу внаслідок різного патогенезу цих нозологічних одиниць. У свою чергу, хронічна неспецифічна патологія органів дихання пилового генезу відноситься до передракових захворювань (факультативний передрак) внаслідок спільної етіології із РБЛ та формуванням сприятливого патогенетичного фону для реалізації механізмів епігенетичного канцерогенезу за рахунок накопичення та тривалого збереження в тканинах бронхів та легень медіаторів хронічного запалення (ГЬ-1, TNF-a, ШЫу).

Ключові слова: формування клінічного діагнозу, рак бронхів та легень, пневмоконіоз, хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень, етіологія, патогенез

Література

  1. Варивончик Д. В. Ризики захворюваності на злоякісні новоутворення бронхів та легень у хворих із хронічним бронхітом та пневмоконіозом / Д. В. Варивончик, О. І. Ременник, В. М. Ісипова // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2010.- № 1.- С. 16-20.
  2. Зербіно Д. Д. Формулювання клінічного та патологоанатомічного діагнозів: сучасний погляд на проблему / Д. Д. Зербіно, С. Г. Гичка, В. М. Рибка // Укр. мед. часопис.- 2009.- № 4.- С. 45-47.
  3. Кундієв Ю. І. Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик, О. І. Ременник // Онкологія.- 2010.- № 3.- С. 224-228.
  4. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. Десятий перегляд. В 3-х томах / ВОЗ.- Женева: ВОЗ, 1998.- Т 1.- С. 9-29.
  5. Полоцкий Б. Е. Рак легкого / Б. Е. Полоцкий, К. К. Лактионов / Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина.- Доступ на сайте: http://www.ronc.ru.
  6. Саркисов Д. С. Общая патология человека / Д. С. Саркисов, М. А. Пальцев, Н. К. Хитров.- М.: Медицина, 1995.- 272 с.
  7. Трансформація нозологічних форм у синдроми: чи прогресивні такі прагнення деяких клініцистів? / Д. Д. Зербіно // Укр. мед. часопис.- 2009.- № 2.- С. 91-92.
  8. Coussens L. M. Inflammation and cancer / L. M. Cous- sens, Z. Werb.- 2002.- Nature.- № 420.- P. 860-867.