You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіотерапія та медична реабілітація хворих на вібраційну хворобу

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.063

Шелудько О. Л., Кумеда І. В.

Фізіотерапія та медична реабілітація хворих на вібраційну хворобу

Клініка професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті висвітлені прояви та фізіотерапевтичні методи лікування професійного захворювання — вібраційної хвороби, яка відрізняється поліморфізмом клінічної симптоматики та перебігу. Фізіотерапія та реабілітація при зазначеній патології спрямовані на покращення кровотоку та мікроциркуляції тканин, зняття набряку, зменшення спазму капілярів, стимуляцію трофічних процесів у тканинах, зменшення астенізації організму та поновлення порушеної функції і покращення якості життя пацієнтів. Автор обґрунтовує доцільність призначення фізіотерапевтичних процедур на різних стадіях захворювання в комплексному лікуванні патології, викликаної впливом вібрації.

Ключові слова: вібраційна хвороба, фізіотерапевтичні методи лікування, реабілітація

Література

 1. Николенко В. Ю. От локальной вибрации до вибрационной болезни / Николенко В. Ю., Ластко- ва Н. Д. // Практикующему неврологу,- 2011.- № 1 (39).- С. 60-63.
 2. Совершенствование диагностики и лечения туннельных полиневропатий верхних конечностей у горнорабочих при вибрационной болезни / Кирьяков В. А., Жеглова А. В., Алиев А. Ф. [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2011.- № 1.- С. 34-38.
 3. Подберезецкая Л. Н. Физиотерапия больных вибрационной болезнью / Подберезецкая Л. Н. // Физиотерапевт- 2010.- № 9.- С. 15-18.
 4. Бабанов С. А., Воробьев Е. В. Вибрационная болезнь и перспективы реабилитации / Бабанов С. А., Воробьев Е. В. // Физиотерапевт.- 2010.- № 7.- С. 24-33.
 5. Пономаренко Г. Н. Физиотерапия пациентов с вегетосенсорной полинейропатией / Пономаренко Г. Н., Кутьин Ю. С. // Физиотерапевт,- 2010.- № 1.- С. 13-15.
 6. Воробьева Е. В. Особенности диагностики и течения вибрационной болезни в условиях современного производства / Воробьева Е. В.,. Бабанов С. А. // Трудный пациент- 2010.- № 5.- С. 11-13.
 7. Косарев В. В. Вибрационная болезнь / Косарев В. В., Бабанов С. А. // Медицинский вестник.- 2010.- № 22 (527).- С. 29-30.
 8. Качество жизни, как дополнительный критерий оценки эффективности лечения пациентов с вибрационной болезнью / Любченко П. Н., Сорокина Е. В., Дмитрук Л. И., Яньшина Е. Н. // Медицина труда и промышленная экология.- 2010.- № 7.- С. 9-11.
 9. Авдотченко Т С. Организация восстановительного лечения пациентов с вибрационной болезнью в условиях санатория / Авдотченко Т. С., Зайцев Н. М. // ЛФК и массаж.- 2010.- № 4.- С. 34-38.
 10. Импульсная низкочастотная электротерапия вибрационной болезни, ассоциированной с остеоартрозом / Федоров А. А., Ильина М. И., Самохвалова Г. Н. [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.- 2010.- № 3.- С. 15-18.
 11. Косарев В. В. Диагностика и профилактика вибрационной болезни / Косарев В. В., Бабанов С. А. // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости.- 2010.- № 1.- С. 36-39.
 12. Системный подход к организации профилактики и лечения вибрационной болезни / Федоров А. А., Борзунова Ю. М., Самохвалова Г. Н. [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2010.- № 2.- С. 23-25.
 13. Каневских Л. А. Адаптогенное влияние пелоидотерапии на больных с вибрационной болезнью / Каневских Л. А., Маногой И. С. // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.- 2010.- № 5.- С. 19-23.
 14. Актуальные вопросы физиотерапии: избранные лекции / Г. Н. Пономаренко.- Санкт-Петербург, 2010.- 235 с.
 15. Фізична реабілітація / Під редакцією В. М. Мухіна.- Київ: Олімпійська література, 2010.- 485 с.
 16. Физиотерапия. Национальное руководство / Под редакцией Г. Н. Пономаренко.- Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2009.- 854 с.
 17. Лук'яненко О. Ю. Професійні захворювання робітників від локальної вібрації та виробничого шуму / Лук'яненко О. Ю., Новікова І. В., Гончарова Л. М. // Навчальний посібник.- Харків: «Шейніна О. В.», 2009.- 145 с.
 18. Реабилитация больных с вибрационной болезнью с сопутствующими сердечно-сосудистой патологией в условиях санатория «Карагай» / Султанова Р М., Султанов Ю. Ю., Гильмутдинова Л. Т., Гизатуллина Н. С. // Актуальные проблемы восстановительной медицины. Форум. Здравница 2009.- С. 239-240.
 19. Пономаренко Г. Н. Физиотерапия пациентов с заболеваниями и травмами периферических нервов / Пономаренко Г. Н., Токарева Д. В. // Физиотерапевт- 2009.- № 11.- С. 33-36.
 20. Лазоренко Н. И. Использование многоканальной электростимуляции в реабилитации больных с вибрационной болезнью / Лазоренко Н. И. // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.- 2009.- № 6.- С. 10-14.
 21. Флюктуоризирующие токи в лечении вибрационной болезни, ассоциированной с остеоартрозом / Федоров А. А., Чудинова О. А., Венедиктов Д. Л., Будлянская С. В. // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.- 2009.- № 5.- С. 31-34.
 22. Патент Российской Федерации № 2371212 Федоров А. А., Венедиктов Д. Л., Чудинова О. А., Гуляев В. Ю. Способ лечения вибрационной болезни.- 2009.
 23. Гриднева Т. Д. Современные подходы к реабилитации больных вибрационной болезнью / Гриднева Т. Д., Мачкис А. К., Бабенко Н. И. // Курортные ведомости.- 2009.- № 5 (56).- С. 35-36.
 24. Александрова М. С. Обеспечение качества медицинской реабилитации пациентов с вибрационной болезнью в санаторно-курортных условиях / Александрова М. С., Куковякин С. А. // Физиотерапия. Бальнеология, Реабилитация.- 2009.- № 1.- С. 45-46.
 25. Александрова М. С. Оценка качества реабилитации в санаторно-курортных условиях пациентов с вибрационной болезнью / Александрова М. С., Куковякин С. А. // Вестник восстановительной медицины.- 2008.- № 5 (27).- С. 14-15.
 26. Островская Л. А. Комплексное лечение пациентов с вибрационной болезнью / Островская Л. А. // Натуральная фармакология и косметология.- 2008.- № 2.- С. 5-7.
 27. Потеряева С. Л., Несина И. А., Рехтин Н. Ф., Галанова Ж. М., Кузин Е. Г. Реабилитационные технологии виброопасных профессий на современном этапе // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 11.- С. 20-25.
 28. Косарев В. В. Вибрационная болезнь / Косарев В. В., Бабанов С. А. // Справочник поликлинического врача.- 2008.- № 11.- С. 16-22.
 29. Подходы к профилактике профессиональных заболеваний у рабочих горнорудных предприятий / Каримова Л. Н., Терегулова З. С., Тапирова Э. И. [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации.- 2008.- № 2.- С. 46-47.
 30. Сокурта В. М. Фізичні чинники в медичній реабілітації: Підручник: під редакцією акад. В. М. Казакова / Сокурта В. М., Казакова В. М.- Донецьк: ДНМУ, 2008.- 575 с.
 31. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине / Ю. И. Кундиев, А. М. Нагорная.- Киев: Авицена, 2007.- 394 с.
 32. Черникова Л. А., Корнюхина Е. Ю. Физиотерапия заболеваний вегетативной нервной системы / Черникова Л. А. // Физиотерапия. Бальнеология, Реабилитация.- 2007.- № 2.- С. 46-51.
 33. Болевые синдромы: Клиника, диагностика, низкоинтенсивная резонансная физиотерапия и медикаментозное лечение / под редакцией проф. Самосюка И. З / [Самосюк И. З., Чухраев Н. В., Само- сюк И. И., Чухраева Е. Н.].- Киев: НМЦ «Медин- тех»,2007.- 279 с.
 34. Применение магнитных полей и магнитолазерной терапии в неврологической практике / Кара- бань И. Н., Маняш М. Н., Невмержицкая И. В., Колесник И. Э. // Физиотерапия. Бальнеология, Реабилитация.- 2005.- № 3.- С. 33-38.
 35. Шиндряева Н. И. Эффективность реабилитации больных с полинейропатией при вибрационной болезни / Шиндряева Н. И., Александрова М. С. // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.- 2005.- № 4.- С. 20-24.
 36. Комлева М. М. Реабилитация больных профессиональными заболеваниями периферический нервной системы и опорно-двигательного аппарата / Комлева М. М. // Вестник последипломного медицинского образования.- 2005.- № 2.- С. 59-61.
 37. Медицинская реабилитация больных с полинейропатией вследствие вибрационной болезни: Автореферат / Шиндряева Н. Н.- Н. Новгород: 2005.- С. 136.
 38. Динаміка вегетативних показників у хворих на вібраційну хворобу під впливом гіпербаричної оксигенації: Автореферат / Налча І. І.- 2006.
 39. Эффективность санаторно-курортной реабилитации больных вибрационной болезнью / Потеряева Е. Л., Карева Н. П., Несина И. А. [и др.] // Медико-экологические проблемы работающих.- 2006.- № 3.- С. 67-69.
 40. Ткачишин В. С. Вібраційна хвороба від впливу локальної вібрації / Ткачишин В. С. // Медицина транспорту України.- 2006.- № 1.- С. 102-105.
 41. Кирияков В. Б. Патогенетическое обоснование озокеритотерапии как метода лечения вибрационной болезни / Кирияков В. Б., Сааркоппель Л. М., Жило- ва А. В. // Медицина труда и промышленная экология.- 2006.- № 5.- С. 12-16.
 42. Красногор Н. И. Лечебная гимнастика и массаж при вибрационной болезни / Красногор Н. И. // ЛФК и массаж.- 2006.- № 3.- С. 46-48.
 43. Особенности медицинской реабилитации больных вибрационной болезнью с синдромом вертебро- базилярной недостаточности: Автореферат / Зарубин А. В.- Санкт-Петербург, 2005.- 36 с.
 44. Шиман А. Г. Применение методов физиотерапии в лечении больных полинейропатиями / Шиман А. Г., Ли И. В., Клочева Е. Т // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии им. И. И. Мечникова.- 2006.- № 2.- С. 155-158.
 45. Налча И. Ф. Об эффективности гипербарической оксигенции при вибрационной болезни / Налча И. Ф., Налча И. И., Мекотина Г. В. // Украинский медицинский альманах.- 2006.- Т. 9.- № 2.- С. 41-44.
 46. Патент Российской Федерации RU 2290221.- Лазаренко Н. Н., Герасименко М. Ю. Способ лечения вибрационной болезни.- 2005.
 47. Полякова Л. А. Вегетосенсорная полинейропатия у больных вибрационной болезнью / Полякова Л. А., Капустник В. П. // Український вісник психоневрології.- 2005.- Т 3.- Вып. 3 (44).- С. 18 - 22.
 48. Воробьев К. П. Барорефлекторная реактивность во время гипербарической оксигенции, как критерий прогнозирования эффективности лечения вибрационной болезни / Воробьев К. П., Налча И. И. // Український журнал експериментальної медицини.- 2004.- № 2.- С. 42 - 46.
 49. Фізіотерапевтивні та фізіопунктурні методи та їх практичне застосування: Навчально-методичний посібник / під редакцією проф. Самосюка І. З / [Самосюк І. З., Парамончик В. М., Губенко В. П., Зачатко Т. Ф.].- Київ: Купріянов, 2004.- 324 с.
 50. Несина М. А. Этапная реабилитация больных вибрационной болезнью / Статьи научно-практической конференции «Роль санаторно-курортного лечения в процессе реабилитации населения Сибирского региона» / Несина М. А., Ефремов А. В.- Новосибирск: Сибтехвас.- 2003.- С. 27 - 29.
 51. Патент Российской Федерации № 2199998.- Картамышев И. П., Алексеева Н. В., Чейда Н. В., Бурцев Е. М., Калинина О. В. Способ лечения вибрационной болезни.- 2003.
 52. Лукьяненко А. Е. Применение электропункту- ры в лечении больных вибрационной болезнью / Лукьяненко А. Е. // Врачебное дело.- 2003.- № 1.- С. 101-106.
 53. Вибрационная болезнь: Учебное пособие / Лукьяненко А. Е., Кашин Л. М.- Харьков, 2003.- 40 с.
 54. Интервальная гипоксическая тренировка в лечении больных вибрационной болезнью / Стрелкова Н. И., Кирьяков В. А., Сааркаппель Л. М., Сухова Ф. Т. // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.- 2003.- № 4.- С. 22 - 25.
 55. Вібраційна хвороба у підземних робітників після контакту з вібрацією: Автореферат / Гнидюк О. В.- Київ, 2002.
 56. Лукьяненко А. Е. Лечение вибрационной болезни методом лазеротерапии / Лукьяненко А. Е. // Експериментальна клінічна медицина.- 2002.- № 2.- С. 76 - 80.
 57. Налча И. И. Влияние гипербарической оксигенации на клинические проявления и некоторые показатели периферического кровообращения у больных вибрационной болезнью / Налча И. И., Дзюба А. Н. // Український медичний альманах.- 2002.- № 6.- С. 97-100.
 58. Шахьяметов А. Р. Соматические дисфункции в патогенезе вибрационной болезни и их лечение / Шахьяметов А. Р. // Медицина труда и промышленная экология.- 2002.- № 5.- С. 41-45.
 59. Физиотерапия профессиональных заболеваний / под редакцией И. Е. Оршанского.- Екатеринбург, 2001.- 256 с.
 60. Патент Российской Федерации № 2147218 Малютина Н. И., Алексеев А. И., Мельман Н. Н., Рыболовлев Е. В. Способ лечения вибрационной болезни.- 2000.
 61. Применение низкочастотной магнитотерапии и КВЧ-пунктуры в комплексном лечении вибрационной болезни / Лосева М. И., Дробышев В. А., Железняк М. С. [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.- 2000.- № 3.- С. 9-11.
 62. Немедикаментозные методы коррекции гомеостаза больных вибрационной болезнью / Образцова Р. Т., Ильина М. И., Самохвалова Г. Н., Чудинова О. А. // Медицина труда и промышленная экология.- 2000.- № 3.- С. 33-34.
 63. Ильина М. И. Пелоидоамплипульстерапия в лечении больных вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации : Дис. канд. мед. наук : 14.00.13/ Ильина М. И.- Екатеринбург, 1999.- С. 173.
 64. Барский В. Д. Рефлексотерапия вибрационной болезни / Барский В. Д., Колесов В. Г. // Журнал неврологии и психиатрии.- 1998.- Т. LХХХVШ.- вып. 4.- С. 65-69.
 65. Патент Российской Федерации № 2076709 Малютина Н. И. Способ лечения вибрационной болезни.- 1997.
 66. Патогенетическое обоснование лазеротерапии методом внутривенного лазерного облучения крови при вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации: Автореферат / Рудакова И. Е.- Москва, 1996.- 23 с.
 67. Лечение больных вибрационной болезнью переменным магнитным полем и местными контрастными сероводородными ваннами: Автореферат / Чудинова О. А.- Пермь, 1994.- 22 с.
 68. Соболева Н. П. Гипербарическая оксигенация в лечении больных вибрационной болезнью, обусловленной локальным воздействием // Врачебное дело.- 1990.- № 11.- С. 100-102.
 69. Вибрационная болезнь у рабочих современных железорудных шахт: Патогенез, клиника, диагностика, лечение: Автореферат / Науменко Б. С.- Киев. 1990.- 35 с.
 70. Brhel P. Raynauduv syndrome zpusobeny praci s vibrujicimi nastroji / Brhel P. // Interni medicina pro praxi.- 2007. - c . 9-10. - S. 44-447.
 71. Dufek J. Profesionalni syndrome karpalniho tunelu / Dufek J. // Neurologie pro praxi.- 2006.- c. 5.- S. 254-256.
 72. Vrobertson A. Electrotherapy Explained / Vrobert- son A. Ward J. Low A Reed. // Principles and Practice.- UK, 2006. - 540 p.
 73. Hrncir E. Nemoci perifernmch nervu hornmch koncetin charakteru ischemickych a uzinovych neuro- pathii pri praci s vibrujicimi nastroji a zarizenimi / Hrncir E. // In: Brhel P, Manouskova M, Hrncir E., editors. Pracovni lekarstvi. Brno: NCO NZO.- 2005.- R 240-243.
 74. Weir E. Hand-arm vibration syndrome / Weir E., Lander L. // Canadian Medical Association Journal.- 2005.- Apr 12, 172 (8).- R 1001.- 2002.
 75. Physical medicine and rehabilitation: principles and practice / DeLisa J.A. [et al.].- Lippincott, 2004.450 p.
 76. Kao S.Y. Carpal tunnel syndrome as an occupational disease / Kao S.Y. // J Am Board Fam Pract.- 2003.- Nov-Dec; 16(6).- R. 533-542.
 77. Nilsson T. ‘The hand-arm vibration syndrome'-a prevention challenge or a price to pay? / Nilsson T. // Occup Med (Lond).- 2003.- Aug, 53 (5).- R 299-301.
 78. Pelmear P. L. The clinical assessment of hand-arm vibration syndrome / Pelmear P. L / Occup Med (Lond).- 2003.- Aug, 53 (5).- R 337-341.
 79. Yamada Sh. National regulations for diagnostics in health surveillance, therapy and compensation of hand- transmitted vibration injury in Japan / Yamada Sh. // International Archives of Occupational and Environmental Health.- 2002.- V. 75.- № 1-2.- R 120-128.
 80. Hagberg M. Clinical assessment of musculoskeletal disorders in workers exposed to hand-arm vibration / Hagberg M. // International Archives of Occupational and Environmental Health.- 2002. -V.75.- № 1-2.- P. 97-105.
 81. Chetter I. C. The hand arm vibration syndrome: a review / Chetter I. C., Kent P. J., Kester R. C // Cardiovasc Surg.- 1998.- Feb, 6 (1).- P. 1-9.
 82. Gemne G. Diagnostics of hand-arm system disorders in workers who use vibrating tools / Gemne G. / Occup Environ Med.- 1997.- Feb; 54(2).- P. 90-95.
 83. Treatment of vascular disease caused by vibration / Kohout J., Huzl F., Bejckova H., Soukupova K. // Central European Journal of Public Health.- 1995.- № 3.- P. 138-143.
 84. Palmer R. A. Vibration white finger / Palmer R. A., Collin J. // Br J Surg.- 1993.- Jun; 80 (6).- P. 705-709.