You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Удосконалення порядку оцінки й профілактики впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.009

Передерій Г. С.1, Ластков Д. О.1, Вєтров С. Ф.2, Партас О. В.1

Удосконалення порядку оцінки й профілактики впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт

1 Донецький національний медичний університет імені М. Горького
2 Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR

Визначено відмінності в умовах праці гірників вугільних шахт із пологими й крутими пластами. Доведено, що вони зумовлені технологіями, що застосовуються, і глибиною розробки вугільних горизонтів. Установлено, що структура та рівні професійних ризиків і захворюваності відбивають ступінь шкідливості та важкості праці. Представлені результати структуризації гірників за рівнями шкідливого впливу умов праці. Наведений порядок отримання й шляхи використання даних структуризації для планування заходів збереження професійного здоров’я й розрахунку кошторису щодо їх здійснення.

Ключові слова: гірники, професійне здоров’я, профілактика

Література

  1. Медична технологія створення та гігієнічна оцінка баз даних про умови праці гірників вугільних шахт // Современные технологии в медицине труда / [Передерій Г. С., Валуцина В. М., Вержаковський І. І. та ін.].- Донецк, 2009.- С. 34-38.
  2. Technology of work conditions' and health state of workers monitoring in the system of complex security (SCM) of life and occupational health of miners / G. Perederiy, I. Yaschenko, V. Umanskiy, D. Lastkov [at all].- Donetsk, 2010.- 14 p.
  3. Технологія моніторингу умов праці та здоров'я працюючих в системі комплексної безпеки життєдіяльності і професійного здоров'я шахтарів / [Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О. та ін.] // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2010.- Т 14, № 1.- С. 189-194.
  4. Удосконалення контролю за безпекою робіт і здоров'ям шахтарів на базі автоматизованої системи комплексної безпеки / [Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О. та ін.] // Актуальні питання діагностики та лікування професійних захворювань в Україні.- Кривий ріг, 2010.- С. 72-79.
  5. Питання удосконалення державного соціально- гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров'я гірників вугільних шахт / [Передерій Г С., Мухін В. В., Пономаренко А. М., Тімошина Д. П.] // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань.- Донецьк, 2007.- С.150-156.
  6. Технологія скринінгової оцінки та профілактики професійних ризиків гірників вугільних шахт / [Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф. та ін.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я.- 2011.- № 1.- С. 193-194.
  7. Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці / [Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф.] // Український журнал з проблем медицини праці.- 2011.- № 1.- С. 12-22.