You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.048

Яструб Т. О.

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Розглянуті найпоширеніші в Європейському Союзі експозиційні моделі оцінювання ризику пестицидів на працюючих. Проведений аналіз моделей та власні дослідження дозволили визначити основні відмінності в оцінюванні інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їхнього застосування.

Ключові слова: пестициди, моделі оцінювання ризику, аналіз, практичне застосування

Література

 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання).- К.: Юнівест Медіа, 2010.- 543 с.
 2. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті».- Київ, 2001.- 242 с.
 3. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.002-98 «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності» // Збірник основних законодавчих та нормативних документів «Організація і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням пестицидів і агрохімі- катів».- Київ, 1999.- С. 249-267.
 4. Council Directive 91/414/EEC of the European Council on placing plant production products on the market. Official Journal of the European Union No. L 230, 19.08.1991, p.1.
 5. Council Directive 94/79/Ec amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market. Official Journal of the European Union No. L 354, 31.12.1994, p.16-31.
 6. European Commission 2001. Acceptable operator levels (doc.7531/VI/95), 10 September 2001, http:// europa.eu.int/comm/food/protection/resources/ publications en.htm.
 7. Compiled comments from Member States and ECPA on the Guidance Document on the setting of acceptable operator exposure levels (AOELs) rev. 9, Sanco/10182/2005 rev. 9 from 5 July 2005.
 8. European Commission Health and Consumer Protection Directorate-General. Directorate E - Safety of the Food Chain/ E3 - Chemicals, Contaminants, Pesticides. Guidance foe Setting and Application of Acceptable Operator Exposure Levels (AOELs), 2006,- P. 1-28.
 9. Martin A. D. A Predictive Model For The Assessment Of dermal Exposure To Pesticides. In Prediction of Percutaneous Penetration. Methods, Measurements, Modelling. 1990. (Edited by Scott R.C., Guy R.H. and Hadgraft J.) IBC Technical services Ltd, Southampton.
 10. http://psd08.pesticides.govuk/uploadedfiles/ Web Assets/PSD/UK POEM1.xls
 11. Uniform principles for safeguarding the healthof applicators of plant protection products / Lundehn J. R., Westphal D., Kieczka H. [et all.] // Mitteilungen aus der Biologischen Bundesantalt f?r land-und Forstwirtschaft, heft 277.- Berlin, Germany 1992.- P. 60-111.
 12. Van Hemmen J. J. Agricultural pesticide databases for risk assessment / Van Hemmen J. J. // Reviews of Environmental Contamination and Toxicology.- 1992.- V. 126.- P. 1-85.
 13. Determination of potential dermal and inhalation exposure of operators, Following spray applications of the Fungicide penconazole in vineyards and greenhouses / Machera K., Goumenou M., Kapetanakis E. [et all.] // Fresenius Environmental Bulletin.- 2001. -V. 10 (5).- P. 464-469.
 14. The development, maintenance and dissemination of a European Predictive Operator Exposure model (EUROPOEM Database) Draft Final report, December 1996, AIR3 CT91-1370.
 15. Evaluation of potential dermal exposure of pesticide spray operators in greenhouses by use of visible tracers / K. Machera, E. Kapetanakis, A.Cha- ristoun [et all.] // Journal of Environmental Science and Health.- 2002.- V. B 37, № 2.- P. 11-19.
 16. Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкірному надходженні пестицидів під час їх застосування / Кундієв Ю. І., Кірсенко В. В., Карпенко В. М. [та ін.] // Гигиена труда.- Вып. 33.- С. 240-248.
 17. Методические указания по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов / Сост В. Н. Ракитский, А. В. Ильницкая и др.- [Утв. МЗ России. № 01-19/140-17].- М., 1995.- 10 с.
 18. Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів: Методичні рекомендації МР 8.1.4-2006, розроблені проф. Проданчуком М. Г., к. мед. н. Сергєєвим С. Г., д. б. н. Жміньком П. Г. та ін.- К., 2006.- 21 с.
 19. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. № 4263-87: Утв. 13.03.87 / МЗ СССР,- К., 1988. -212 с.
 20. Методические указания на газохроматографическое определение дурсбана в воздухе // Методические указания по определению вредных веществ в воздухе.- М.: МЗ СССР, 1981.- Вып. XVII.- С. 52-54.
 21. Методические указания по определению ман- коцеба в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны парофазным газохроматографическим методом // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. Сборник 29.- Киев: Минэкоресурсов Украины, 2001.- С. 82-86.
 22. Glass C. R. Evaluating the risks of occupational pesticide exposure / C. R. Glass, K. Machera // Hellenic Plant Protection J.- 2009.- V. 2.- P. 1-9.