You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(19) 2009

Український журнал з проблем медицини праці 3(19) 2009

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

До 90річчя Міжнародної Організації Праці

ГІГІЄНА ПРАЦІ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, pp. 3-4

Нагорна А.М., Вітте П.М., Добровольський Л.О.

Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці, UKR, pp. 5-11

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Назаренко В.І.

Біологічні особливості комбінованої дії фізичних факторів виробничого середовища, UKR, pp. 12-17

Орєхова О.В.

Оцінка ризику серцево-судинних захворювань в умовах гарячих цехів сучасного металургійного виробництва, UKR, pp. 18-25

Варивончик Д.В.

Ризики виникнення та профілактика виробничо-обумовлених злоякісних новоутворень серед працюючих коксохімічного виробництва, UKR, pp. 26-31

Рубан Е.В.

Виробництво й застосування кислотних металовмісних барвників як токсиколого-гігієнічна проблема, RUS, pp. 32-37

Сокуренко Л.М.

Дослідження токсичної дії хлориду ртуті на нейрони in vitro, UKR, pp. 38-40

Єна Т. А., Кальниш В.В.

Психофізіологічні кореляти професійної діяльності диспетчерів енергосистем, UKR, pp. 41-45

Ластовченко В.Б., Ткаченко О.М.

Порушення фазової структури добових біоритмів у операторів при змінній праці, RUS, pp. 46-51

Басанець А.В., Остапенко Т.А.

Переваги застосування комп'ютерної томографії високої роздільної здатності в діагностиці патологічних змін органів грудної клітки у працюючих в умовах впливу пилу хризотилового азбесту, UKR, pp. 52-58

Журахівська Н.В.

Асоціація поліморфізму -308 G/A гена TNF-a з ризиком розвитку фіброзу та хнзл у працівників азбоцементних підприємств, UKR, pp. 59-64

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Мартиросова В.Г., Назаренко В.І., Сорокін В.М., Галинський О.Д.

Гігієнічні аспекти використання світлодіодних джерел світла в системах освітлення на підприємствах України, RUS, pp. 65-72

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 73-76

ЮВІЛЕЇ

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА ГВОЗДЕНКО, pp. 77-78

НАШІ СУЧАСНИКИ

И.М.Трахтенберг, М.Н.Коршун
ОТ ПРОМЫШЛЕННОСАНИТАРНОГО ВРАЧА ДО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ (к 80летию Б.А.Курляндского), pp. 79-80