You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці

DOI xxxxxxxx

Нагорна А.М., Вітте П.М., Добровольський Л.О.

Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Міжнародна Організація Праці (МОП) протягом 90 років своєї діяльності ухвалила 189 Конвенцій та 209 Рекомендацій, 41 % з яких присвячено питанням гігієни праці, умовам виробничого середовища, охороні здоров’я працюючих. Україна є країною — членом МОП протягом 55 років. За цей час Україною було ратифіковано 64 Конвенції, з них з гігієни праці — 30. ДУ «Інститут медицини праці АМН України» тісно співпрацює з МОП, проводить спільні конференції, семінари та курси. Співробітники Інституту публікують статті в усіх виданнях енциклопедії МОП з питань гігієни та охорони праці.

Ключові слова: Міжнародна Організація Праці, Конвенції, Рекомендації, співробітництво України, гігієна праці

Література

  1. Дженкс У. З передмови до другого видання «Енциклопедії з безпеки та гігієни праці» / У. Дженкс // Міжнародне законодавство про охорону праці. Т.І.- K.: Основа,1997.- C. 16-18.
  2. Cliesch G.R. International Labour Organization / G.R. Cliesch // Encyclopedia of occupational health and safety.- 4-th ed.- V. 1 - P. 23.46-23.52.
  3. Takala J.S., Hamalainen P., Saarela K.L. Roles of occupational safety and health organizations in global and regional prevention strategies / J.S. Takala, P. Hamalainen, K.L. Saarela // Occupational health Southern Africa.- 2009.- V. 15.- P. 17-23.
  4. Міжнародна організація праці. Конвенція 18. Про відшкодування шкоди працівникам в разі професійних захворювань // Конвенції та рекомендації. 1919-1964.- Т. І.- Женева: Міжнародне бюро праці.- С. 77-79.
  5. Шамонаева И.И. Конвенции и рекомендации МОТ как источник права социального обеспечения / И.И. Шамонаева // Вестн. Омского ун-та.- 1997.- Вып. 3.- С.94-95.
  6. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 1919-1964.- Том І.- Женева: Міжнародне Бюро Праці, 2001.- С. 1-778.
  7. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 1965-1999.- Том ІІ.- Женева: Міжнародне Бюро Праці, 2001.- С.779-1560.
  8. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 2000-2007.- Том ІІІ.— Женева: Міжнародне Бюро Праці, 2008.- С. 1561-1887.