You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Виробництво й застосування кислотних металовмісних барвників як токсиколого-гігієнічна проблема

DOI xxxxxxxx

Рубан Е.В.

Виробництво й застосування кислотних металовмісних барвників як токсиколого-гігієнічна проблема

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського університету ім. В. Даля, м. Рубіжне

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено аналіз гігієнічних умов і режиму праці апаратників при виробництві кислотних металовмісних барвників — ріазоланів, що синтезують на ТОВ «Рубежанский Краситель». Встановлено, що технологія одержання ріазо- ланів пов’язана з періодичним завантаженням сировини й напівпродуктів в апарати, вивантаженням готової продукції, транспортуванням, сприяє надходженню шкідливих речовин у повітря робочої зони й навколишнє середовище. Для умов праці апаратників характерні тяжкість й напруженість праці, а також інгаляційний вплив шкідливих хімічних речовин і пилу барвників при використанні ручної праці, коли перевищення ГДК пилу барвників становить більш ніж в 5 разів. Визначено основні заходи щодо оздоровлення умов праці даної категорії робітників.

Ключові слова: металовмісні барвники, умови праці, оздоровлення

Література

 1. Чекалин М.А.Технология органических красителей и промежуточных продуктов / М.А.Чекалин, Пасет Б.В., Иоффе Б.А.- Л.: Химия.- 1980.- 470 с.
 2. Ріазолани - високостійкі барвники для фарбування вовни, натурального шовку та поліамідного волокна / [Бородіна А.В., Брикова О.Г, Тоцька Н.В. та ін.] // Легка промисловість.- 1997.- № 2.- С. 17.
 3. Эрман М.И. Гигиеническая оценка основных аппаратов химической технологии / М. И. Эрман - М: Медицина.- 1971.- 168 с.
 4. Доломан Н.И. Санитарно-гигиеническая оценка нового образца патронного фильтровального оборудования для химической промышленности / Н.И. Доломан, В.Н. Шульман, А.С. Третьяков // Гигиена труда и профзаболевания.- 1974.- № 9.- С. 46-47.
 5. Гигиена труда в производстве красителей / А.Л. Тимченко, В.И.Данилов, Н.В. Василенко и др.- К.: Здоров'я.- 1986.- 72 с.
 6. Тимченко А.И. Основные задачи гигиены труда в производствах синтетических красителей к полупродуктов анилинокрасочной промышленности / А.И. Тимченко, В.И. Данилов // Гигиена труда и профзаболевания.- 1984.- № 2.- С. 34-36.
 7. Князева К.Ф. Некоторые показатели здоровья женщин-аппаратчиц малотоннажного химического производства // Гигиена труда и профзаболевания.- 1983.- № 12.- С. 43-44.
 8. Тимченко А.Н. Заболеваемость болезнями органов пищеварения работающих в химических производствах // Гастроэнтерология: Респ. межвед. сб.- Киев.- 1982.- Вып. 14.- С. 84-86.
 9. ГОСТ 12.4.034-77. ССБТ «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» Классификация.- М.: Изд-во стандартов.- 1979.- 5 с.
 10. Басанець А.В. Проблеми професійної патології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі / А.В. Басанець, І.П. Лубянова // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 1 (17).- С. 3-12.
 11. Кундиев Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидимиологичский анализ / Ю.И. Кундиев, A.M. Нагорная.- К.: Авиценна, 2007.- 396 с.
 12. Brugere J., Naud С. Recognition of occupational earners in Euorope // Tutbnewsletter.- 2003.- № 21.- Р. 38-39.