You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(51) 2017

Український журнал з проблем медицини праці 2(51) 2017

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Стеренбоген М. Ю., Чудновець А. Я.

Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини, UKR, pp. 3-11

Пашковський С. М.

Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків, UKR, pp. 12-21

Апихтіна О. Л.

Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру, UKR, pp. 22-29

Яворовський О. П., Брухно Р. П., Шидловська Т. А., Бойчук М. А.

Оцінка здоров'я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь» за даними періодичних медичних оглядів, UKR, pp. 30-36

Костишин Н. М., Гжегоцький М. Р., Серветник М. І.

Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини щурів під впливом загальної вібрації, UKR, pp. 37-45

Зайцев Д. В., Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю.

Ефективність застосування методу об'ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції, UKR, pp. 46-54

Демецька О. В., Копач К. Д., Ткаченко Т. Ю.

Оцінка та керування ризиком при використанні сучасних стоматологічних матеріалів, ENG, pp. 55-58

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Лук'яненко А. О.

Методи визначення ступеня цитотоксичності промислового пилу «in vitro», RUS, pp. 59-64

Никифорук О. І.

Гіпогеомагнітне поле і його вплив на біологічні об'єкти, UKR, pp. 65-74

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 75-77

ЮВІЛЕЇ

Валентин Григорович Цапко . До 80-річчя від дня народження, pp. 78-79

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

Пам’яті Петра Миколайовича Вітте, pp. 80