You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(43) 2015

Український журнал з проблем медицини праці 2(43) 2015

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Варивончик Д. В., Шевченко В. І.

Професійні фактори ризику онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров'я UKR, pp. 3-7


Коршун М. М., Александрова Л. Г.

Метали та їхні оксиди як об'єкти гігієнічного нормування в повітрі робочої зони RUS, pp. 10-17


Солоха Н. В.

Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів при одержанні нанопорошків силіцидів і нітридів металів та стан їхньої гепатобіліарної системи UKR, pp. 18-25


Луговський С. П., Шлопов В. Г., Суддя Д. О.

Морфологічна характеристика гепатотоксичних ефектів хлориду стабільного стронцію при хронічному впливі на щурів ENG, pp. 26-31


Яворовський О. П., Лобанов В. В., Мінченко О. Г., Паустовський Ю. О., Філоненко О. В.

Квантово-хімічне моделювання взаємодії метилтретбутилового ефіру з ліпідним шаром плазматичної мембрани UKR, pp. 32-41

Чайковський І. А., Кальниш В. В., Кривова О. А., Козак Л. М., Вировий Ю. С., Фролов Ю. О.

Оцінка психічної напруги оператора на емоційно суттєві ситуації RUS, pp. 41-52

Несен А. О., Чирва О. В.

Особливості лікування синдрому подразненої кишки в осіб організованої студентської популяції UKR, pp. 53-59

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Басанець А. В.

Визнання зв'язку захворювань з умовами праці у французькій системі охорони здоров'я UKR, pp. 60-69

Чередніченко І. М

Гігієнічна оцінка впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини UKR, pp. 70-77

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 78-80

ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКТИВНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ. Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при Міжнародній асоціації академій наук, pp. 81-83