You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Визнання зв'язку захворювань з умовами праці у французькій системі охорони здоров'я

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.060

Басанець А. В.

Визнання зв'язку захворювань з умовами праці у французькій системі охорони здоров'я

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У сучасний період реформування системи охорони здоров’я вкрай важливою є інтеграція основних поло­жень охорони здоров’я (у тому числі й працюючого населення) в Україні до європейських стандартів. Система визнання та компенсації професійних захворювань відрізняється в різних країнах. Вивчення досвіду надання медико-санітарної допомоги працюючим в розвинених країнах стане корисним для фахівців відповідної галузі в Україні.

Мета дослідження. Вивчення та оцінка основних принципів та положень системи визнання та компенсації про­фесійних захворювань у Франції.

Матеріали та методи дослідження. Представлені матеріали є результатом аналізу законодавчих та нормативних актів, які регулюють систему визнання професійних захворювань у Франції.

Результати. Автором наданий перелік професійної патології в індустріальному секторі Франції. Наведені клінічні, правові та адміністративні аспекти системи визнання професійних захворювань, підкреслені принципи презумпції етіологічного фактора при вирішенні питань зв’язку захворювань з умовами праці, декларування професійного захворювання безпосередньо пацієнтом, логістика процесу встановлення діагнозу, кооперація з даного питання служб медицини праці та соціального страхування. Наведена схема основної та додаткової систем визнання про­фесійних захворювань у Франції, а також особливості при встановленні діагнозу гострих та хронічних професійних захворювань.

Висновки. Витрати, що пов'язані з професійними захворюваннями, у Франції компенсуються державою, а доступ до системи медико-санітарної допомоги працюючим мають робітники як державних, так і приватних підприємств. Порівняно з українською системою підхід до визнання професійної патології у Франції є більш жорстким з точки зору ступеня наявних у пацієнта порушень здоров’я, що підтверджуються об’єктивними клінічними, функціональ­ними та лабораторними методами досліджень. На відміну від України у французькій системі чітко визначені постекспозиційні періоди для кожної з форм професійної патології.

Ключові слова: професійні захворювання, соціальне страхування, критерії діагностики, законодавство

Література

  1. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Ю. И. Кун­диев, А. М. Нагорная. - Киев : Издательский дом «Авицена», 2007. - 394 с. - ISBN 978-966-96735-6-5,
  2. Reconnaissance et indemnisation de l'asthme professionnel dans l'Europe de l'Est: L'exemple de l'Ukraine a la lumiere du systeme francais / Basa­nets A. V., Boutoux M., Leroyer C., Dewitte J. D. // Archive des Maladies Professionnelles. - 1996. - V. 57, № 7. - P 538-543.
  3. Herin F. Occupational environment and health. Occupational risks prevention. Occupational medicine organization / Hérin F., Soulat J. M. // Rev Prat. - 2008. - V. 58, № 15. - P. 1717-1722.
  4. Hoet P. The practice of occupational and environmental health in Belgium / Hoet P, Lison D. // Int. Arch. Occup. Environ. Health. - 1996. - V. 68, № 3. - P 137-140.https://doi.org/10.1007/BF00381621
  5. Les maladies professionnelles. Régime général / 9 edition. - 2012. - 75 p. - ISBN 978-2-7389-1990-8.
  6. The missions of the Occupational Diseases Fund. Under-claim and recognition of occupational lung cancer, in particular those related to asbestos / Thimpont J., Paquier L., Dumortier P [et al.] // Rev Med Brux. - 2009. - V. 30, № 4. - P 318-325.