You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.070

Чередніченко І. М.

Гігієнічна оцінка впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Сьогодні актуальною в усьому світі є проблема енергозбереження. Освітлення — велика й швидкозростаюча галузь енерговитрат і викидів парникових газів. Одним із ефективних шляхів зниження споживання електроенергії на освітлення є використання компактних люмінесцентних ламп. В Україні щорічно споживається понад 20 млн штук компактних люмінесцентних ламп, і в найближчий час обсяги виробництва таких ламп будуть зростати. У зв'язку з таким широким використанням компактних люмінесцентних ламп було вирішено дослідити вплив їхнього випромінювання на організм людини.

Мета дослідження. Вивчення та узагальнення даних вітчизняної та світової літератури щодо впливу випроміню­вання компактних люмінесцентних ламп на формування фізіологічних реакцій організму людини.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій з використанням бази даних PubMed, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України.

Результати. У спектрі випромінювання компактних люмінесцентних ламп присутні ультрафіолетовий, видимий та інфрачервоний діапазони оптичного спектра. Різні системи пускових пристроїв додають до оптичного спектра параметри високочастотного випромінювання (2—400 кГц) і випромінювання промислової частоти (50 Гц). На формування фізіологічних реакцій організму впливають інтенсивності світлових потоків, характеристики яскравості та спектрального складу, розташування ока відносно джерела світла, наявність блисткості.

Висновки. Виконання гігієнічних досліджень в напрямі комплексної оцінки впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини дасть змогу розробити заходи щодо раціоналізації систем освітлення для профілактики пошкоджуючої дії й оптимізації функцій організму, попередити розвиток передчасної і хронічної втоми, підвищити працездатність.

Ключові слова: сучасні енергозберігаючі джерела освітлення, компактні люмінесцентні лампи, біологічна дія світла, оптичне випромінювання, синтез мелатоніну, працездатність

Література

 1. Виллегас Х. Т. Вопросы энергосбережения в освещении // Светотехника / Х. Т Виллегас. - 2007. - № 4. - С. 45-49.
 2. Тетри Э. Экономия электроэнергии благодаря энергосберегающему освещению / Э. Тетри, Л. Хало- нен // Светотехника. - 2009. - № 5. - С. 58-64.
 3. Анастасиу Б. Тенденции и политика сокращения расхода энергии на освещение в ЕС / Б. Анастасиу, П. Бертольди // Светотехника. - 2010. - № 3. - С. 25-29.
 4. Айзенберг Ю. Б. Современные проблемы энерго­эффективного освещения / Ю. Б. Айзенберг // Энергосбережение. - 2009. - № 1. - С. 42-47.
 5. Лебо Б. Стратегия действий по повышению качества компактных люминесцентных ламп с целью вытеснения ламп накаливания / Б. Лебо, Г. Цисис // Светотехника. - 2007. - №4. - С. 64 - 69.
 6. Дослідження параметрів і характеристик ком­пактних люмінесцентних та світлодіодних ламп для прямої заміни ламп розжарювання / Г. М. Кожушко, Ю. А. Басова, В. М. Сорокін, А. В. Рибалочка // Світлолюкс. - 2013. - № 1. - С. 30-36.
 7. Мартиросова В. Г. Физиолого-гигиеническая характеристика компактных люминесцентных ламп и перспективы их применения / Мартиросова В. Г., Назаренко В. И., Галинский А. Д. // Світлолюкс. - 2009 - № 6. - С. 48-52.
 8. Ван Боммель В. Лампы для прямой замены ламп накаливания и здоровье / В. Ван Боммель // Светотехника. - 2011. - № 2. - С. 20-24.
 9. Брейнард Г К. Биологическое влияние света на здоровье и поведение человека / Г. К. Брейнард, Г. Л. Гликман // Светотехника. - 2004. - № 1-2. - C. 4-8.
 10. Брейнард Г. К. Восприятие света как стимула незрительных реакций человека / Г. К. Брейнард, И. Провенсио // Светотехника. - 2008. - № 1. - С. 6-12.
 11. Berson D. M. Phototransduction by Retinal Ganglion Cells That Set the Circadian Clock / D. M. Ber­son, F. A. Dunn, Motoharu Takao // Science. - 2002. - V. 295. - P. 1070.https://doi.org/10.1126/science.1067262
 12. Action spectrum for melatonin regulation in humans: Evidence for a novel circadian photoreceptor / G. G.Brainard, Hanifin J., Greeson J. [et al.] // Journal of Neuroscience, August 15. - 2001. - V. 21, № 16. - P. 6405-6412.https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.21-16-06405.2001
 13. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans / K. Thapan Arendt J., Skene D. [et al.] // Journal of Physiology. - 2001. - V. 535 (pt. 1). - Р. 261-267. https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2001.t01-1-00261.x
 14. Анисимов В. Н. Хронометр жизни // Природа. - 2007. - № 7. - С. 3-10.
 15. Implications of controlled shortwavelength light exposure for sleep in older adults / М. Figueiro [et al.] // BMC Research Notes. - 2011. - V. 4. - P. 334-341.https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-334
 16. О биологическом эквиваленте излучения свето­диодных и традиционных источников света с цветовой температурой 1800-10 000 К / А. В Аладов, А. Л. Зак- гейм, М. Н. Мизеров, А. Е. Черняков // Светотехника. - 2012. - № 3. - С. 7-10.
 17. Does the Modern Urbanized Sleeping Habitat Pose a Breast Cancer Risk? / Kloog I., Portnov B. A., Ren­nert H. S., Haim A. // Chronobiology International. - 2011. - V. 2, № 1. - P. 76.https://doi.org/10.3109/07420528.2010.531490
 18. Sensitivity of the human circadian system to short-wavelength (420-nm) light / G. Brainard [et al.] // J. Biol. Rhythms. - 2008. - V. 5. - P. 379. https://doi.org/10.1177/0748730408323089
 19. Light at Night: The Latest Science. US Department of Energy, Solid State Lighting Program. URL: http:// apps1.eere.energy (дата обращения: 11.05.2012).
 20. Brainard G. Photoreceptor system for melatonin regulation and phototherapy / Brainard G., Glickman G. // Патент США № 7678140. - 2011.
 21. Wright М. Debate continues over the impact of light on human health / Wright М. // LEDs magazine. - - V. 46. - P. 25.
 22. Бартенбах К. Свет и здоровье / Бартенбах К. // Светотехника. - 2009. - № 2. - С. 4-10.
 23. Слайни Д. Х. Влияние новых светотехнических приборов на здоровье и безопасность людей / Слай­ни Д. Х. // Светотехника. - 2010. - № 4. - С. 49-50.
 24. Бедокс Л. Проблемы исследования международ­ного стандарта по внутреннему освещению / Л. Бедокс, П. Торнс // Светотехника. - 2003. - № 6. - С. 39 -41.
 25. Ван Ден Бельд Г. Освещение и самочувствие человека / Г. Ван Ден Бельд // Светотехника. - № 6. - 2004. - С. 11-14.
 26. Зак П. П. Потенциальная опасность освеще­ния светодиодами для глаз детей и подростков / П. П. Зак, М. А. Островский // Светотехника. - 2012. - № 3. - С. 4-5.
 27. Физиологические реакции организма при дей­ствии света энергосберегающих систем освещения / Л. А. Гвозденко, Н. С. Тихонова, И. Н. Чередниченко [и др.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2010. - № 4 (24). - С. 44-50.
 28. Мартиросова В. Г. Исследование влияния све­тодиодных источников света на некоторые основные системы организма / Мартиросова В. Г. // Світлолюкс. - - № 2. - С. 42-47.
 29. Гамалея Н. Ф. Дифференцированная циркадиан­ная реакция на свет, проявляемая Т клетками и боль­шими гранулярными лимфоцитами человека in vitro / Н. Ф. Гамалея, Е. Д. Шишко // Доповіді Національної академії наук України. - 2007, № 9. - С. 131-136.
 30. Шишко Е. Д. Суточный ритм, циркадианные гены и злокачественные новообразования / Е. Д. Шиш­ко, Н. Ф. Гамалея, А. Г Минченко // Онкология. - 2010. - Т 12, № 4. - С. 316 -320.
 31. Вплив низькоенергетичного лазерного випромінювання на структуру та властивості молеку­ли білка за умов неспецифічного поглинання енергії / Е. О. Ромоданова, Т С. Дюбко, Т Ф. Морозова [та ін.] // Фізіол. журн. - 2003. - Т 49, № 2. - С. 96 -99.
 32. Економічна та екологічна оцінка перспектив використання енергоекономічних ламп у житловому секторі / В. М. Сорокін, А. В. Рибалочка, Г. М. Кожушко, Ю. А. Басова // Світлолюкс. - 2013. - № 3. - С. 16-21.
 33. Зеленков І. А. Вплив умов освітлення на працездатність оператора під час роботи з комп'ю­тером / І. А. Зеленков, О. М. Заспенко // Електроніка та системи упр. - 2005. - № 1. - С. 58-64.
 34. Зеленков І. А. Динамічні режими освітлення у виробничих умовах / І. А. Зеленков, Н. О. Вакула // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2005. -№ 3. - С. 184-187.
 35. Иоффе К. И. Влияние спектра излучения раз­личных источников света на организм человека / К. И. Иоффе // Світлотехніка та електроенергетика. - 2010. - № 3-4. - С. 58-61.
 36. Л. А. Назаренко. Оценка биологического дейст­вия света / Л. А. Назаренко, К. И. Иоффе, Е. П. Тимо­феев // Світлотехніка та електроенергетика. - 2007. - № 3-4. - С. 4-10.