You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(14) 2008

Український журнал з проблем медицини праці 2(14) 2008

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В.

Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні, UKR, pp. 3-14

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякин Г.М., Меняйло М.І., Вержаковський І.І., Осєнкова Г.А., Смірнова Н.Є., Ветров С.Ф.

Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт, UKR, pp. 15-25

Швець А. В.

Інтегральні психофізіологічні критерії прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях, UKR, pp. 26-35

Колганова І.А.

Специфічні реакції організму на дію акустичної інформації, UKR, pp. 36-40

Шевцова В.М., Кулікова Т.П., Холовська Е.В.

Методи дослідження властивостей пам'яті у працівників для потреб професійного відбору, UKR, pp. 41-47

Остапенко Т А.

Функціональний стан бронхолегеневої системи у працівників, що підлягають впливу пилу хризотилового азбесту, UKR, pp. 48-53

Опанасенко В.В.

Об'єктивізація професійно важливих рис особистості та рівня професійних компетенций за допомогою поліграфа, RUS, pp. 54-57

Джапарідзе Дж.І., Шавгулідзе Н.В., Хавтасі Н.С., Єнукідзе Л.Г., Харисчаришвілі І.З., Кириленко Є.К., Гальченко С.М.

Визначення важких металів у волоссі людини методами диференціальної імпульсної полярографії та рентгенівської флуоресцентної спектроскопії, RUS, pp. 58-63

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Трахтенберг І.М., Луговський С.П., Короленко Т.К.

Сучасні гігієнічні вимоги при використанні свинцю в акумуляторному виробництві та його рекуперації, UKR, pp. 64-68

Варивончик А.В.

До проблеми етіології та профілактики раку бронхів та легень серед робітників, експонованих на виробництві пилом двоокису кремнію, UKR, pp. 69-81

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 83-84

Професійні фактори ризику виникнення раку легенів — дослідження випадок-контроль. В. Swiatkowska, N-S. Dabrowska, W.Sobala, U.Wilczynska. Occupational risk factors for lung cancer — a case control study

Професійні захворювання,які були викликані іонізуючою радіацією у Польщі у 1971—2006 роках. U. Wilczynska / Occupational diseases caused by ionizing radiation in Poland, 1971—2006

Гомеостаз заліза у легенях після експозиції до азбесту. Ghio A.J., Stonehuerner J., Richards J., Devlin R.B. Iron homeostasis in the lung following asbestos exposure

Оцінка небезпеки наночасток — Звіт міждисциплінарної Робочої групи. J.M.Balbus, A.D.Maynard, V.L.Colvin е.а. Meeting Report: Hazard Assessment for Nanoparticles - Report from an Interdisciplinary Workshop

ЮВІЛЕЇ

Володимир Іванович Чернюк (до 70-річчя від дня народження) ,pp. 84-85

Кальниш Валентин Владимирович ,pp. 86-87

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Кундієв Ю.І.
Лейнік Михайло Володимирович (до сторіччя з дня народження)
,pp. 88-89

Гвозденко Л.A.
Йосип Михайлович Ерман — творець медико-санітарних цехів
,pp. 90-91

Краснюк Е.П.
Профессор Кривоглаз Борис Абрамович (1893—1978)
,pp. 92