You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Об'єктивізація професійно важливих рис особистості та рівня професійних компетенций за допомогою поліграфа

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.054

Опанасенко В.В.

Об'єктивізація професійно важливих рис особистості та рівня професійних компетенций за допомогою поліграфа

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено роботу із психофізіологічної об’єктивізації вербальних відповідей респондентів, то проходять процедуру професійного выбору в антарктичну експедицію. Автором розроблено опитувальник для діагностики відповідей респондентів, що підтверджують їхній високий рівень професійної компетентності, риси вольового характеру й соціальної нормативності за допомогою поліграфа (детектора неправди). Разом з авторським опитувальником була застосована раніше апробована методика: проведено кореляційний аналіз інтегральних показників вегетативної реактивності на відповідні питання авторської методики й апробованої, де отримано ряд достовірних кореляцій, що дозволяє вважати дану методику валідною для психофізіологічної об’єктивізації вербальних відповідей.

Ключові слова: психофізіологічна об’єктивізація, професійна компетенція, вербальна відповідь, психофізіологічний відбір

Література

  1. Фрумкин А. А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной деятельности.- Москва: Сфера. 2006. - 464 с. http://www.berkano.ru/
  2. Инструментальная «детекция лжи»: академический курс / Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю.- Ярославль: Нюанс, 2004. - 464 с.: ил.
  3. Колюцкий В.Н., Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. - Москва: Речь: 2004. - 226 с.