You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.003

Кундієв Ю.І.1, Лисюк М. О.2, Нагорна А.М.1, Романенко Н.В.2

Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні

1 Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

2 Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз стану виробничого травматизму та наглядової діяльності щодо охорони праці на виробництві за 1995—2007 роки. Встановлено, що показники виробничого травматизму достовірно знижуються. Наведено дані про залежність рівня травматизму серед працівників від виду економічної діяльності, професії, професійного досвіду роботи, якості наглядової діяльності.

Ключові слова: виробничий травматизм, види економічної діяльності, професія, охорона праці

Література

 1. Концепція управління охороною праці. Затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.10.2001р. № 432.
 2. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008-2017 роки // Укр. журн, з пробл. медицини праці.- 2007.- № 4 (12).- С. 3-9.
 3. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Документ ВОЗ A/Cong. 199/20. Приложение.
 4. Международная конференция МОТ, девяносто пятая сессия, Женева, 2006 г. Предварительный протокол 20А.
 5. Frank Jonn. Cullen Kim Preventing Injury, illness and disability at work // Scemd, J. Work, Environ, and Health/-2006.- 32 - № 2 - C. 160-167. https://doi.org/10.5271/sjweh.992
 6. Safe and Healthy Workplaces: Making Decent a Reality. Final draft (MOT, 2007)
 7. Здоровье работающих: проект Глобального плана действий. Документ ВОЗ ЕВ 120/28,- 02.01.2006С. 1-9.
 8. Хелковскпй-Сергеев Н.А.Всемирный день охраны труда: здоровье работающих-основа благосостояния общества // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 4.- С. 1-4.
 9. Brown J.A. McDonough. Р., Mustard С.А., Shannon H.S. Healthcare use before and alter a workplace injury in British Columbia, Canada. // Occup. and Environ. Med.- 2006.- 63.- № 6,- C. 396-403.
 10. Oloyede Olajide. Hazardous factories. Nigerian evidence // Risk Anal.- 2005.- 25.-№ 3.- C. 719-730. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2005.00614.x
 11. Звіт про травматизм на виробництві за 2006 рік // Статистичний бюлетень № 7 -тнв: Звіт про травматизм на виробництві за 2006 рік-К.: Держ- комстат України, 2007.- 192 с.
 12. Измеров Н.Ф. Национальный проект «Здо- ровье»-роль медицины труда // Медицина труда и пром. экология.-2007.-№ 12,- С. 4-11.
 13. Сведения о смертельном травматизме на производстве в субъектах Российской Федерации: за 2001-2005 годы (по данным Федеральной инспекции труда) // Охрана труда и техн. безопас. в стр- ве,- 2006.- № 6.- С. 36-37.
 14. Варення Г. Людський фактор і травматизм // Охорона праці. -2002.- № 5.- С. 25.
 15. Кобець В. Причина травматизму у бездіяльності відомчого нагляду та відсутність контролю // Охорона праці,- 2007.- № 4,- С. 7-9.
 16. Падалко В. Охорона праці на підприємствах Мін- промполітики // Охорона праці,- 2002- № 5,- С. 10.
 17. Пономаренко В. Причини травматизму та його профілактика на підприємствах АПК // Охорона праці,-2002,-№ 4.-С. 18-21.
 18. Цапко В.Г., Шляховский О.О., Лобас В.І. Стан травматизму в сільськогосподарському виробництві // Сб. «Гйгиена труда».- 2002.- Вып. 33,- С. 52-55.
 19. Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Дег- тяренко Г.Є. Стан виробничого травматизму в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення // Охорона здоров'я України,- 2003,- № 2(9).- С.25-29.
 20. Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти // Укр.журн. з пробл. медицини праці,- 2006.- № 1,- С. 3-9. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.003
 21. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 1 аварій на виробництві. Затверджено постановок) Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112.
 22. Шевченко П. Як на Черкащині приховують нещасні випадки // Охорона праці.- 2007.- №8.-С. 8-9.
 23. Коптиков В., Льовкін М. Стан охорони праці на підприємствах вугільної промисловості // Охорона праці,- 2007.- №’ 8.- С. 15-17.
 24. Єна А., Кальніш В., Баженов О., Хмельницкий О. Нормативно-правова основа професійного психофізіологічного відбору // Охорона праці.- 2002.- № 4,- С. 36-37.
 25. Вдосконалювати державний нагляд. Управління охороною праці // Охорона праці.- 2007.- № 2.-С. 3-5.
 26. Федорова Е.В., Боровкова А.М., Фесенко М.А. Производственный травматизм и охрана труда работающих // Вести. МЭИ.- 2006.-№4,- С.93-100.
 27. Яковенко М. У зоні постійного ризику // Охорона праці.-2007.-№ 12. -С. 3-4.
 28. Гуряниця В. Надаєш роботу-забезпеч умови праці // Охорона праці,- 2008.- № 2,- С. 3-4.
 29. Підсумки першого півріччя боротьби з приховуванням нещасних випадків // Охорона праці,- 2007.-№ 9.-С. 14-15.
 30. Дорофеев К. Причина травматизму-бездіяль- ність відомчого нагляду та відсутність контролю / / Охорона праці.- 2007.- № 4,- С. 7-9.
 31. Белобров Є., Цвігун К. Рівень травматизму знижується, проблеми залишаються // Охорона праці-2008,-№ 1.-С. 17-18.
 32. Цвігун К. Причини травматизму - у безпові- дальності//Охорона праці.-2007.-№ 1.-С. 12-13.
 33. Рогач Ю. Проблеми безпеки праці в АПК // Охорона праці.-2002,-№ 12.-С. 10-11.