You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(62) 2020, Том.16, № 1, 2020

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці 1(62) 2020, Том.16, № 1, 2020

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.01

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., Кононова І. Г., Соколова М. П.

Нормативно­правове регулювання профілактики та надання медичної допомоги хворим на загальний і професійний туберкульоз в Україні, UKR, pp. 3–16

Pajic J., Milovanovic A., Kekus D., Basanets A., Milovanovic A. P.S.

DNA damage in persons occupationally exposed to physical and chemical genotoxic agents, ENG, pp. 17–22

Луговський С. П., Діденко М. М., Дмитруха Н. М., Бакало Л. В., Лагутіна О. С., Мовчан В. О., Мельник Н. А., Зінченко В. М.

Морфофункціональні зміни шкіри щурів при тривалому нанесенні на її непошкоджену поверхню наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) , UKR, pp. 23–32

Зазуляк Т. С.

Впровадження сучасних вимог до методик кількісного контролю шкідливих хімічних чинників у повітрі робочої зони фармацевтичних підприємств, UKR, pp. 33–43

Варивончик Д. В., Благун І. В.

Наукове обґрунтування комплексу заходів первинної профілактики виробничо зумовленої захворюваності органа зору серед підземних працівників вугільних шахт, UKR, pp. 44–54

Василькевич В. М., Михайлова Н. Н., Крыж Т. И., Богданов Р. В., Гилевская К. С., Красковский А. Н.

Оценка токсического воздействия гидрозоля наночастиц серебра, стабилизированных пектином, на организм крыс в подостром эксперименте, RUS, pp. 55–62

Яструб Т. О., Коваленко В. Ф., Донцова Д. О.

Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу фунгіциду пропіконазолу в повітрі робочої зони, UKR, pp. 63–69

Ртайл Р. А., Ткач Г. Ф.

Хіміко­аналітична характеристика різних фаз регенерації посмугованих м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії, UKR, pp. 70–76


ЮВІЛЕЇ

До ювілею Антоніни Максимівни Нагорної