You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(50) 2017

Український журнал з проблем медицини праці 1(50) 2017

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Варивончик Д. В.

Досягнення та перспективи подальших наукових досліджень з питань профілактики професійного раку в Україні ENG, pp. 9-13

Кірсенко В. В., Яструб Т. О.

Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру UKR, pp. 14-23


Мошковський В. Є.

Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій UKR, pp. 24-30

Гребняк М. П., Федорченко Р. А.

Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі UKR, pp. 31-38

Чумаєва Ю. В., Голікова В. В., Огуленко А. П., Шафран Л. М.

Моделювання індивідуальних розбіжностей у завданнях на диференціацію зорових сигналів у режимі «нав'язаного ритму» RUS, pp. 39-50

Лалименко О. С.

Використання підходів біологічного моніторингу в разі гігієнічного регламентування ксенобіотиків RUS, pp. 51-58


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

Мельник Н. А.

Узагальнення даних світової літератури щодо проникнення наночастинок металів транскутанним шляхом UKR, pp. 59-68


Орєхова О. В.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд UKR, pp. 69-75

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 76-78

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

Николай Федотович Измеров – Ученый с мировым именем, pp. 79-81

ОСОБИСТОСТІ

Коробчанський В. О.
Мінливості долі професора Кагана (1887–1948). До 130-річчя засновника вітчизняної медицини праці
, pp. 82-86