You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Досягнення та перспективи подальших наукових досліджень з питань профілактики професійного раку в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.009

Варивончик Д. В.

Досягнення та перспективи подальших наукових досліджень з питань профілактики професійного раку в Україні

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

 Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Професійний рак є актуальною проблемою медицини праці. Реформування національної системи охорони здоров’я, охорони й безпеки праці в Україні визначають необхідність в обранні стратегії наукових досліджень з питань професійного раку.

Мета дослідження — узагальнити результати реалізованих наукових досліджень та визначити стратегію подальших досліджень в напрямі профілактики професійного раку в Україні в умовах реформування національної системи охорони здоров’я та охорони й безпеки праці.

Матеріали та методи дослідження. Проведено узагальнення результатів наукових досліджень, реалізованих в ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» у 2004—2016 роках.

Результати. Упродовж 2004—2016 років в Україні реалізовано низку наукових досліджень, які дозволили наступне: налагодити виявлення, реєстрацію та епідеміологічний моніторинг професійного раку; ідентифікувати канцерогенну небезпеку та оцінити ризики захворювання працюючих на професійний рак в пріоритетних галузях економічної діяльності країни, а також в окремих канцерогенно-небезпечних виробництвах (азбестоцементному, асфальтобітумному, коксохімічному, гумовотехнічному, машинобудівному, чорної металургії, ураново-добувному, в охороні здоров’я тощо); дослідити етіологію та патогенез професійного раку легень, плеври, шкіри; доповнити уявлення щодо патогенезу раку при експозиції пилом силіцію діоксину кристалічного, ультрафіолетового випромінювання тощо. На сучасному етапі розвитку України спостерігаються недоліки в профілактиці професійного раку, які пов’язані з системними проблемами в державному управління, що виникли внаслідок реорганізації та реформування органів виконавчої влади. Зазначене визначає необхідність подальших досліджень, спрямованих на подолання наявних недоліків та подальшої реалізації в Україні міжнародних рекомендацій з профілактики професійного раку.

Ключові слова: професійний рак, профілактика, наукові дослідження

 

Література

  1. EU-OSHA. 2014, Exposure to carcinogens and workrelated cancer: A review of assessment methods. European Risk Observatory Executive Summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 24 р.
  2. Holleb, A., Randers-Pehrson, M. 1996, Classics in Oncology, New York : Amer. Cancer Soc., pp. 3–8.
  3. ILO. 2009. Identification and recognition of occupational diseases: Criteria for incorporating diseases in the ILO list of occupational diseases (Recommendation No. 194), Geneva, 13 p.
  4. International Metal workers’ Federation. 2007, Occupational cancer. zero cancer: A union guide to prevention, 16 p.
  5. Кундієв, Ю. І., Нагорна, А. М., Варивончик, Д. В. 2008, Професійний рак: епідеміологія та профілактика, Київ: Наукова думка, 336 с.
  6. Takala, J. 2015, Eliminating occupational cancer in Europe and globally, 23 p.