You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.024

Мошковський В. Є.

Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Електроенергія в Україні виробляється тепловими (ТЕС), гідравлічними (ГЕС і ГАЕС), атомними (АЕС) електростанціями, а також шляхом вітру та сонячного випромінювання. Найпоширенішими в Україні є ТЕС, більшість яких було побудовано в радянські часи. Вони працюють на вугіллі та природному газі. На ТЕС працюють десятки тисяч робітників, які зазнають впливу складних і несприятливих умов праці, пов’язаних з впливом комплексу шкідливих виробничих факторів.

Мета дослідження — провести комплексну гігієнічну оцінку виробничих факторів в умовах сучасного отримання електроенергії й тепла на ТЕС.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження факторів виробничого середовища проведено за допомогою гігієнічних методів з використанням приладів Testo, «Drager CMS», Октава, Тайфун Р-20-2.

Результати. Для гігієнічної оцінки умов праці працівників котлотурбінних цехів проведено санітарно-гігієнічні дослідження на ТЕС, що відрізняються за видом застосовуваного палива (вугілля, природний газ), потужності паротурбогенераторів, режиму роботи й ролі в енергосистемі населених місць. Аналіз результатів санітарно- гігієнічних досліджень свідчить про те, що шкідливими чинниками виробничого середовища ТЕС є несприятливий мікроклімат, непостійний широкосмуговий шум, полідисперсний аерозоль складного хімічного складу.

Висновки. Сучасний стан умов працівників котлотурбінних цехів характеризується дією комплексу несприятливих виробничих факторів, здатних викликати зниження працездатності, порушення здоров’я, підвищувати ризики загальної та професійної захворюваності.

Ключові слова: теплові електростанції, умови праці, виробниче середовище

 

Література

  1. Толмачев Д. Роль и перспектива отдельных энер­гоносителей в энергетике Украины / Д. Толмачев // Экономист. - 2000. - № 7-8. - С. 38.
  2. Гиршфельд В. Я. Тепловые электрические стан­ции / В. Я. Гиршфельд, Г Н. Морозов. - Москва : Энергия, 1973. - 239 с.
  3. Боровская Г. А. Оценка напряжения физиологи­ческих функций у машинистов-операторов ТЭС в связи с условиями труда / Г. А. Боровская // Материалы VI Всесоюзной конференции по физиоло­гии труда. - Москва, 1973. - С. 51-55.
  4. Вишневская Е. П. Гигиеническая оценка усло­вий труда в турбинных цехах тепловых электростан­ций / Е. П. Вишневская // Гигиена и санитария. - 1960. - № 2. - С. 18-23.
  5. Гигиена труда и меры по ее улучшению на элек­тростанциях / О. В. Чебанова [и др. ]. - Ленинград : Энергетика, 1969. - № 10. - С. 11-15.
  6. Грожан Р. С. Санитарные условия на ТЭС / Р. С. Грожан, В. А. Крыжановский // Гигиена и сани­тария. - 1964. - № 12. - С. 31-35.
  7. Кундиев Ю. И. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях / Ю. И. Кундиев, А. О. Нава- катикян, В. А. Бузунов. - Москва : Медицина, 1982. - 224 с.