You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(38) 2014

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 року.

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01


ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Павленко О. І.

Ризик розвитку професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва, УКР, 3-10


Долінчук Л. В., Широбоков В. П., Басанець А. В., Понятовський В. А.

Можливість персистенції ентеровірусної інфекції в шахтарів, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, УКР, 11-17


Леоненко Н. С., Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю., Леоненко О. Б.

Геометричні характеристики наночастинок як детермінанти цитотоксичної дії, АНГЛ, 18-22


Апихтін К. О.

Вікова специфіка патологічних відхилень функціонального стану серцево-судинної системи в операторю 12-годинних змін, РОС, 23-27


Вежновець Т. А.

До питання визначення критеріїв професійного психологічного добору керівників закладів охорони здоров'я, УКР, 28-36


Басанець А. В., Остапенко Т. А., Черкесов В. В.

Раптова смерть на робочому місці, УКР, 37-45


Кузьміна Л. П., Ізмерова Н. І., Коляскіна М. М., Лазарашвілі Н. А., Петінаті Я. А.

Молекулярно-генетичне дослідження з оцінки ризику розвитку професійних алергічних дерматозів, РОС, 46-52


Чернюк В. І., Абрагамович О. О., Мазур В. В., Пелешко О. С.

Рання діагностика та фармакопрофілактика вібраційної хвороби та вегето-сенсорної поліневропатії рук у шахтарів вугільних шахт львівсько-волинського басейну, УКР, 53-59


Чудновеиь А. Я., Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Папач В. В.

Вплив виробничого середовища на формування біологічного фактора в умовах сільськогосподарського виробництва, УКР, 60-65


Кирсенко В. В., Яструб Т. А., Коваленко В. Ф., Демченко В. Ф., Александрова Л. Г.

Обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду «Сілліт 400 кс» (Д. Р. Додин, 400 г/л) на яблунях, РОС, 66-73


Глива В. А., Назаренко В. І., Никифорук О. І., Палійчук С. П., Коваленко В. В., Мищенко I. А.

Методичне та технічне забезпечення експериментальних досліджень впливу гіпогеомагнітного поля на біологічні об'єкти, УКР, 74-79


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ,УКР, 80-82


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Кальниш В.В., Пышнов Г. Ю.

И. П. ПАВЛОВ, В. Ю. ЧАГОВЕЦ: ПРЕДВЕСТНИКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ФИЗИОЛОГИИ К 140-летию В. Ю. Чаговца и 85-летию Института медицины труда НАМН Украины, РОС, 83-91


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО ЛЮДМИЛИ АНДРІЇВНИ ГВОЗДЕНКО, УКР, 92