You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ризик розвитку професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.003

Павленко О. І.

Ризик розвитку професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. «Робоче місце — небезпечне середовище». Профілактика професійних захворювань має починатись тоді, як тільки працівник потрапляє під вплив шкідливих виробничих факторів. Радикальним заходом запобігання шкідливому впливу чинників виробничого середовища є система «захисту часом». Підприємство через професійну захворюваність несе втрати, пов’язані зі зростанням вартості продукції, відшкодуванням збитків, сплатою лікарняних листів, перекваліфікацією потерпілих.Мета дослідження. Удосконалити систему профілактики професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва шляхом керування ризиком.Матеріали та методи дослідження.

Методи дослідження — гігієнічні, епідеміологічні, санітарно-статистичні, математико-статистичні. Основна група представлена працівниками основних професій сучасного металургійного виробництва та включає 4624 особи. Контрольна група представлена працівниками допоміжних цехів (500 чол.), що знаходяться понад 50 % робочого часу в ізольованих приміщеннях, у яких концентрація пилу є в межах ГДК. За загальною гігієнічною оцінкою умови праці на робочих місцях працівників контрольної групи можна віднести до 2 класу (допустимого) або до 3 класу 1 ступеня шкідливості.

Результати. Умови праці в металургійних цехах не відповідають гігієнічним нормативам. У структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, як в основній, так і в контрольній групі, перше місце посідають хвороби дихальної системи. Найвищі рівні ЗТВП від хвороб дихальної системи як за днями, так і за випадками мають місце в мартенівському, конверторному та доменному цехах, що пов’язано з негативним впливом на працівників високих концентрацій пилу переважно фіброгенної дії, нагріваючого мікроклімату та важкої фізичної праці. Серед основних цехів сучасного металургійного виробництва найвищий відносний ризик розвитку професійної пилової патології легень має місце в мартенівському виробництві. Ситуація, що склалася, є наслідком недоліку технології виплавки сталі, поширеної в Україні наприкінці минулого століття, яка існує і сьогодні. Існуючий метод «захисту часом» базується на формулі Ткачова і Суханова, в основі якої є концентрація пилу на робочому місці та ступінь легеневої вентиляції. Удосконалена нами формула має коефіцієнти та складові, що враховують особливості умов праці в металургійному виробництв: супутні, потенціюючі фактори, демографічні показники.У профілактиці професійної пилової патології легень мають місце три основні принципи, а саме: вік працівника на момент початку роботи у шкідливих умовах, концентрація пилу на робочому місці працівника та визначення порогової кількості робочих змін, яке відбувається за рахунок визначення індивідуального пилового навантаження, що визначається концентрацією пилу на робочому місці за рахунок постійного санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці.

Висновки. Професійний ризик розвитку патології легень обумовлений комплексним впливом шкідливих виробничих факторів; у структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності встановлено, що перше місце займають хвороби дихальної системи (55,57 %); найвищі рівні ризику розвитку професійної пилової патології легень у працівників провідних професій основних цехів мають місце у мартенівському, доменному, конверторному цехах, що відповідає високому ступеню професійно обумовленої захворюваності та свідчить про дуже високу залежність захворюваності від умов праці; розрахована гранична експозиційна доза пилу є найбільшою в доменному цеху.

Ключові слова: металургія, шкідливі умови праці, професійна пилова патологія легень, допустимі терміни роботи

Література

  1. Kundiev Y.I., Nahorna A.M., Chemyuk V.l., 2007, «Occupational health in Ukraine and its role in preservation of the manpower potential», Ukrainian Journal of Occupational Health, Vol. 4 (12), pp. 10-17. (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.010
  2. Kundiev Y. I., Nahorna, A. M., 2006, Occupational health in Ukraine, Kiev: «Avicenna», 316 p. (in Ukrainian).
  3. Izmerov, N. F., Denisova, E. I., 2003, Occupational risk for workers' health: a guide, Moscow: Trovant, 448 p. (in Russian).
  4. Niu, Sh. 2000, «ILO technical and ethical guidelines for workers' health surveillance», J. UOE, Vol. 22, pp. 8-18.
  5. Leamon, T. B. 2001, «The future of occupational safety and health», Int. J. Occup. Safety Ergonomics, Vol. 7, no. 4, pp. 403-408. https://doi.org/10.1080/10803548.2001.11076510
  6. The state of work conditions of employees in 2009: Statistical Bulletin, Kiev: State Statistics Committee of Ukraine, 22 p. (in Ukrainian).
  7. Karnaukh, N. G., 2004, «Actual problems in preservation of health of the working population», Environment and Health, Vol. 4, pp. 55-58 (in Ukrainian).
  8. Karnaukh, N. G., Kovalchuk, T. A., 2004, «Actual problems of occupational dust lung pathology: a manual for physicians», 104 p. (in Ukrainian).