You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Раптова смерть на робочому місці

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.037

Басанець А. В.1, Остапенко Т. А.1, Черкесов В. В.2

Раптова смерть на робочому місці

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України», м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. В останнє десятиріччя відмічається збільшення випадків раптової смерті (РС) та «омолодження» контингенту раптово померлих. Удосконалюються та розробляються нові технології діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, що є основною причиною РС, однак, навіть у розвинених країнах проблема раптової серцевої смерті (РСС) залишається невирішеною. РСС на робочому місці за даними ВООЗ складає 7 %. Серед осіб, померлих внаслідок РС, значну частку становлять молоді особи у віці до 35 років, а серед причин відзначається раптове фізичне або психоемоційне навантаження.

Мета дослідження. Встановити розповсюдженість РС на робочому місці в різних професійних групах та визначити особливості її настання залежно від умов праці та професійних обов’язків потерпілих.

Результати. У статті наведено дані щодо розповсюдженості РС на робочому місці в Україні. Дослідженням встановлено, що в 2012 році в Україні зареєстровано 966 випадків РС на робочому місці, що становить 5,3 на 100 000 працюючого населення та 14,1 на 100 000 населення, працюючого в шкідливих умовах праці. Проведений аналіз випадків РС щодо статті, віку та стажу роботи свідчить, що майже 95 % — це особи чоловічої статті, їхній вік становив 50—60 років, а трудовий стаж — більше 30 років. Найчастіше випадки РС на робочому місці зареєстровані в Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях, досягаючи від 10,76 % до 15,8 % у структурі загальної смертності. Представлено аналіз розподілу випадків РС на робочому місці в Україні за галузями виробництва, основними з яких є соціально-культурна сфера — 22 %, транспорт — 15 %, машинобудування та металургійна промисловість — 14 %, вугільна та гірничовидобувна промисловість — 9,3 %. Детально проаналізовано випадки РС на робочих місцях шахтарів підземних вугільних шахт, умови праці яких пов’язані з впливом фізичного та емоційного навантаження, високих температур, що можуть несприятливо позначитись на стані системи кровообігу й призвести до фатального наслідку. Запропоновано методи профілактики РС на робочому місці.

Ключові слова: раптова смерть, раптова серцева смерть, раптова смерть на робочому місці

Література

 1. Sakai, A. 1990, «Sudden deaths among male employees: a six-year epidemiological survey», J. Cardiol, Vol. 20, no. 4, pp. 957-961.
 2. Brettel, H. F., Drewniok, K. 1994, «Sudden cardiac death and occupational activity», Versicherungsmedizin, Vol. 46, no. 1, pp. 15-17.
 3. Robinson, C. C., Kuller, L. H., Perper J. 1988, «An epidemiologic study of sudden death at work in an industrial country in 1979 -1982», Am. J. Epidemiol, Vol. 128, no. 4, pp. 806-820. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a115034
 4. Faisal, A. 2003, «Causes of radiologists' death: a survey of 400 cases in the literature», Radiat. Med., Vol. 21, no. 3, pp. 108-111.
 5. Kawamura, T., Kondo, H. 1999, «Sudden death in the working population: a collaborative study in central Japan», Eur. Heart J., Vol. 20, no. 5, pp. 338-343. https://doi.org/10.1053/euhj.1998.1189
 6. Osava, M., Yukawa, N. 1998, «Sudden death in driving: case studies in the western area of Kanagawa», Nihon Hoigakawasshi, pp. 315-318.
 7. Hobbesland, A., Thelle, D. S. 1997, «Mortality from cardiovascular diseases and sudden death in ferroalloy plants», Scand. J. Work Environ. Health, Vol. 23, no. 5, pp. 334-341. https://doi.org/10.5271/sjweh.229
 8. Hiyama, T., Yoshhara, M. 2008, «New occupational threats to Japanese physicians: karoshi (death due to overwork) and karoji satsu (suicide due to overwork) », J. Occup. Environ. Med., Vol. 65, no. 6, pp. 428-429. https://doi.org/10.1136/oem.2007.037473
 9. Cherkesov, V. V. 1997, Prevalence, risk factors and pathomorphological peculiarities of the sudden death in miners. Cardio-vascular diseases in miners, Donetsk: Donbass, pp. 57-80 (in Russian).
 10. Cherkesov, V. V., Kobets, G. P., Kopytina, R. A. et. al. 1983, «Occupational aspect of the sudden cardiac deathK in coal miners», Vrachebnoye delo, no 9, pp. 84-87 (in Russian).
 11. Kopytina, R. A., Cherkesov, V. V., Kobets, G. P. 1993, «Prevalence and pathomorphological peculiarities in development of the sudden coronary death in coal miners», Therapevticheskiy arkhiv, no 9, pp. 41-43 (in Russian).