You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду «Сілліт 400 кс» (Д. Р. Додин, 400 г/л) на яблунях

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.066

Кирсенко В. В., Яструб Т. А., Коваленко В. Ф., Демченко В. Ф., Александрова Л. Г.

Обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіциду «Сілліт 400 кс» (Д. Р. Додин, 400 г/л) на яблунях

ДУ «Інститут медицини праці НAМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS


Вступ. Обґрунтування допустимої добової дози (ДДД), розробка гігієнічних нормативів і регламентів є обов'язковою умовою державної реєстрації нових пестицидів в Україні. Найвідповідальнішим етапом у цьому процесі є обґрунтування ДДД, у якому використовується вся сукупність токсикологічних даних по діючій речовині пестициду, включаючи дані з гострої, підгострої, субхронічної і хронічної токсичності, всмоктування, розподілу, елімінації і метаболізму пестициду, його віддаленим наслідкам дії, генотоксичності. Затверджене значення ДДД, разом з іншими гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями пестициду в об'єктах навколишнього та виробничого середовища, максимально допустимими рівнями у продуктах харчування) і регламентами, створює інформаційний супровід, що дає чітке уявлення про ступінь безпеки пестициду при його застосуванні, і, зрештою, можливості його державної реєстрації та використання як засобу захисту рослин.Мета дослідження. Обґрунтування ДДД і гігієнічних нормативів додину — діючої речовини фунгіциду «Сілліт 400 КС» за результатами досліджень, проведених в ході державних випробувань препарату в Україні.

Методи дослідження. Матеріали досьє з токсикологічних властивостей додину, результати досліджень з обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування препарату «Сілліт 400 КС» виконані в ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» і Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця з використанням методичних рекомендацій з гігієнічної оцінки нових пестицидів.

Результати. Обґрунтована величина ДДД додину для людини на рівні 0,1 мг/кг/день на підставі максимально недіючої дози NOEL = 10 мг/кг, встановленої за результатами хронічного експерименту на собаках та коефіцієнта безпеки 100. Для здійснення санітарного контролю за застосуванням препарату в умовах сільськогосподарського виробництва необхідно керуватися наступними гігієнічними нормативами і регламентами: ДДД — 0,1 мг/кг; ГДК у воді водойм — 0,003 мг/дм3 (заг.-сан.); ОБРВ в повітрі робочої зони — 0,4 мг/м3, ОБРВ в атмосферному повітрі — 0,01 мг/м3; ОДК у грунті — 1,0 мг/кг; МДР в яблуках — 0,9 мг/кг; строки виходу робітників по догляду за рослинами для проведення ручних робіт — 7 днів, механізованих робіт — 3 дні; строки очікування до збору врожаю яблук — 60 днів.

Висновки. Препарат «Сілліт 400 КС» (д. р. додин, 400 г /л) — системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії фірми «Агріфар С. А.» (Бельгія) для захисту яблунь від комплексу грибкових хвороб, рекомендований до постійної реєстрації в Україні з нормою витрати 1,7—2,25 л/га, двократно. Клас небезпеки препарату — 2 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей).

Ключові слова: обгрунтування, ДДД, безпека, фунгіцид, яблуні, обприскування, ГДК

Література

 1. Melnik, N. N. 1968, Chemistry of pesticides. Moscow: Chemistry, pp. 261-262 (in Russian).
 2. Ovchinnikov, Yu. 1987, Bioorganic Chemistry. Moskow: Education, pp. 760-773 (in Russian).
 3. Acceptable doses, concentrations, quantity and levels of pesticides in agricultural raw material, food, air of the working zone, atmospheric air, water of reservoir, soil. Sanitary standards N8.8.12.3.4.-000-2001, Resolution No30 of 14.11.2012. (in Ukrainian).
 4. Pesticide residues in food.2001, Joint FAO / WHO Meeting on Pesticides Residues, EVALUATION 2000, Part II-Toxocology. World Health Organization.Geneva, pp.111-132.
 5. EFSA - Conclusion on Peer Review: Conclusion on peer review on pesticides risk assessment on the active substansce DODINE. 2010 EFSA Journal, V 8, no. 6, pp. 1631-1685. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1631
 6. Materials on substantiation of hygienic standards and regulations on safe use of the fungicide «Sillit 400 SC» (a.i. dodin, 400 g/l), produced by the company «Agrifar S.A.» (Belgium), for agricultural sector on apple trees. Substantiation of the acceptable daily intake for Dodin. Research report of the SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev, 2013, pp. 1-48 (in Russian).
 7. Materials for substantiation of hygienic standards and regulations on the safe use of the fungicide «Sillit 400SC» (a.i. dodin, 400 g/l) produced by the company «Agrifar C,A.» (Belgium) in agrobusiness on apple trees. Research report of the SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», 2013, Kiev, pp. 1-60 (in Russian).
 8. Sanitary and hygienic studies on substantiation of the maximum allowable concentration for Dodin (a.i. «Sillit 400 SC», manufactured by the company «Agrifar S. A.», Belgium) for water reservoirs of the household use. Research report of the National Medical University named after A.A. Bogomoletz), 2013, Kiev, p.1-24 (in Russian).
 9. Methodological guidelines on hygienic evaluation of new pesticides. 1988, Kiev, pp. 36 -39 (in Russian).
 10. WHO Codex Alimerntarius, 2013.
 11. Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and the Council of the 23 February 2005 on maximum residues levels of pesticides in food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. OJ L 70, 16.3.2005, pp. 1-16.
 12. EFSA: MRL team www.efsa.europa/eu/en/mris/mriteam.htp
 13. Reasoned opinion on modification of the existing MRLs for dodine various fruit crops. EFSA, Journal, 2013, V. 11, no. 1, pp. 3077. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3077
 14. Temporary methodological guidance on the use of the calculated method for substantiation of approximate safe levels of pesticides in soil (No 2283-81 of 14.01.81).