You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив виробничого середовища на формування біологічного фактора в умовах сільськогосподарського виробництва

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.060

Чудновеиь А. Я., Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Папач В. В.

Вплив виробничого середовища на формування біологічного фактора в умовах сільськогосподарського виробництва

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Біологічний фактор представляє собою комплекс біологічно активних речовин, здатних несприятливо впливати на людину в навколишньому або виробничому середовищі, а також є чинником професійного ризику для здоров'я працюючих. Найбільша вірогідність впливу біологічного фактора на робочих існує в основних професіях сільського господарства. Це роботи в рільництві по обробці та переробці сільськогосподарських культур, при вирощуванні та догляді за тваринами, на переробних підприємствах тощо.Мета дослідження. Визначення основних особливостей та закономірностей формування біологічного фактора в трьох галузях сільського господарства, таких як тваринництво (тваринницькі ферми м'ясо-молочного спрямування та свиноферми), підприємства з переробки рослинної сировини на біопаливо (на прикладі ріпака) та кормовиробництво.

Методи дослідження. На підприємствах був використаний комплексний підхід та проведено порівнювальний аналіз умов праці із застосуванням гігієнічних, бактеріологічних та мікологічних, а також статистичних методів досліджень.

Результати. Було встановлено, що для галузей сільськогосподарського виробництва біологічний фактор є ведучим. Формування даного фактора залежить від специфіки виробництва, характеру технологічних операцій, що виконуються, ступеня механізації процесу, виду та якості сировини, що використовується або переробляється. На формування даного фактора впливають мікрокліматичні показники та пиловий фактор. Мікробний склад повітря виробничих приміщень, його кількісні та якісні характеристики формуються за рахунок видів мікроорганізмів, що контамінують сировину. Наявність у виробничому середовищі високих концентрацій і широкого спектра мікроорганізмів, що можуть проявляти інфекційну, алергенну, токсичну та канцерогенну дію, можна вважати потенційним фактором ризику у виникненні професійно обумовлених і професійних захворювань для працівників у різних галузях аграрного сектора виробництва. За результатами досліджень розроблені та впроваджені інформаційні листи з рекомендаціями на підприємствах та по галузям.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, біологічний фактор, мікрокліматичні, пилові та мікробіологічні чинники

Література

 1. Tsapko, V. G., Sterenbogen, M. Yu., Chudnovets A. Ya. 2006, «The value of bioaerosols in the hygienic evaluation of working conditions in agriculture», Ukrainian Journal of Occupational health, no. 4 (8), pp. 65-71 (in Russian). https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.065
 2. Tsapko, V. G, Sterenbogen, M. Yu., Chudnovets, A. Ya. 2007, «On assessment of the influence of biological factors on agricultural workers», Bulletin of Hygiene and Epidemiology, Vol. 11 (Appendix), no. 2, pp. 78-79 (in Russian).
 3. Dutkiewicz, J. 1997, «Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard», Ann. Agric. Environ. Med, no. 4, pp. 11-16.
 4. Tsapko, V. G., Sterenbogen, M. Yu. 1999, «The role of biological factor on working conditions at objects of the agro-industrial complex», Occupational Medicine and Industrial Ecology, Moscow, no. 4, pp. 15-19 (in Russian).
 5. Dutkiewicz, J. 1992, «Bacteria and their products as occupational allergens», Pneum.Alergol. Pol., Vol. 60, no. 2, pp. 14-21.
 6. Yelinov, N. P 2002, «Toxigenic fungi in the human pathology», Problemy meditsinskoi mikologii, Vol. 4, no. 3, pp. 3-7 (in Russian).
 7. Tsapko, V. G., Sterenbogen, M. Yu., Chudnovets, A. Ya. 2005, «Biological agents as an occupational risk factor», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 3-4, pp. 84-90 (in Russian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.084
 8. Tsapko, V. G, Chudnovets, A. Yu., Sterenbogen, M. Yu., Papach, V. V., Dutkiewicz, J. et al. 2011, «Exposure to bioaerosols in the selected agricultural facilities of Ukraine and Poland - a review», Ann. Agric Environ Med, Vol. 18, pp. 151-159.
 9. Chudnovets, A. Ya. 2008, «Sources of pollution of the work environment at feed mills and substantiation of sanitary and hygienic measures», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 13, pp. 70-76 (in Russian). https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.070
 10. Biro, D., Juracek, M., Kocaniova, M. et al. 2009, «Occurrence of microscopic fungi and mycotoxins in conserved high moisture corn from Slovakia», Ann Agric Environ Med, Vol. 16, pp. 227-232.
 11. Olenchock, S. A., May, J. J., Pratt, D. S. et al. 1990, «Presents of endotoxins in different agricultural environments», Am. J. Ind. Med., Vol. 18, no. 3, pp. 279-284. https://doi.org/10.1002/ajim.4700180307
 12. Hardin, B. D., Kelman, B. J., Saxon, A. 2003, «Adverse human health effects associated with molds in the indoor environment», Occup Environ Med, Vol. 45, no. 5, pp. 470-478. https://doi.org/10.1097/00043764-200305000-00006