You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Молекулярно-генетичне дослідження з оцінки ризику розвитку професійних алергічних дерматозів

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.046

Кузьміна Л. П., Ізмерова Н. І., Коляскіна М. М., Лазарашвілі Н. А., Петінаті Я. А.

Молекулярно-генетичне дослідження з оцінки ризику розвитку професійних алергічних дерматозів

Федеральна державна бюджетна установа «НДІ медицини праці РАМН», м. Москва, Росія

Повна стаття (PDF), RUS


Мета дослідження. Вивчити роль поліморфних варіантів генів системи біотрансформації ксенобіотиків у механізмах формування та розвитку професійних алергічних дерматозів.

Матеріали та методи дослідження. У дослідження було включено 201 особу, респондентами були працівники, які мали контакт з речовинами сенсибілізуючої та подразнюючої дії зі встановленими професійними алергодерматозами. Для оцінки механізмів формування та розвитку професійних алергодерматозів були досліджені поліморфні варіанти генів цитохромів Р-450: цитохром Р-450 1A1 (CYP1A1 (*2C I462V (A>G)) і цитохром Р-450 3A4 (CYP3A4 (*1B A>G)), глутатіон-трансферази М1 (ген GSTM1), глутатіон^-трансферази Т1 (ген GSTT1), мікросомальної епоксидгідролази 1 (ЕРНХ1 поліморфізми H139R (A-415G) і Y113H (Т-337С)) за допомогою методу — полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із застосуванням реакції піросеквенування.

Результати. Вивчення генів поліморфної системи біотрансформації ксенобіотиків у хворих на професійні алергодер- матози показало достовірне підвищення частоти поліморфних варіантів генів CYP 1A1 *2C і EPHX1 A-415G у порівнянні з популяційним контролем. Сполучення 3 і більше несприятливих гетеро- і гомозиготних алелів генів CYP 1A1, CYP3A4, ЕРНХ1 та делецій генів GSTM1 і GSTT1 характеризувалося раннім (при стажі роботи у шкідливих умовах до 5 років) розвитком, важким перебігом хвороби і несприятливим прогнозом професійної патології шкіри.

Висновки. Отриманні дані є підґрунтям для розробки системи персоніфікованих лікувально-профілактичних заходів з застосуванням антиоксидантної терапії в осіб алергонебезпечних виробництв і хворих на професійні алерго- дерматози.

Ключові слова: гени біотрансформації, професійні алергодерматози, оцінка ризику розвитку

Література

  1. Kuzmina, L. P., Bezrukavnikova, L. M. et al. 2005, «Molecular mechanisms and individual-specific metabolism, determining the occurrence, clinical course and outcome of professional and work-related diseases». Actual problems of "Occupational medicine". Collection of papers. (Ed. N. Izmerov), Moscow, pp. 465-478 (in Russian).
  2. 2. Spitsin, V. A. 2008, Ecological genetics of human. Moscow: Science, 503 p. (in Russian).
  3. Izmerova, N. I., Ivanova, L. A. 1989, Clinical aspects and laboratory diagnosis of early manifestations of occupational dermatoses and their prevention. Collection of papers: Problems prenosological diagnostics, pp. 280-281 (in Russian).
  4. Gonzalez, D. H., Bonnard, G., Grienenberger, J.-M. 1993, A gene involved in the biogenesis of c-typecytochromes is co-transcribed with a ribosomal protein gene in wheat mitochondria. Current Genetics, no. 21, pp. 248-255. https://doi.org/10.1007/BF00351799
  5. Sipes, I. G., Gandolfi, A. J. 1986, Biotransformation of toxicants. Casarett and Doull's toxicology. N. Y.: Macmillan Publishing Company, pp. 99-173.
  6. KuKes, V. G., Gratsev, S. B., et al. 2008, Metabolism of drugs. Scientific bases of the personaized medicine: a guide for physicians. M.: Geotar-Media, 304 p. (in Russian).
  7. Kuzmina, L. P., Izmerova, N. I., 2006, The Encyclopedia on occupational medicine. (Ed. N. Izmerov) (in Russian).
  8. Westphal, G. A., Reich, K., Schulz, T G, et al. 2000, «N-acetyltransferase 1 and 2 polymorphisms in para- substituted arylamine-induced contact allergy», British Journal Dermatologic, no. 142, pp.1121-1127. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2000.03536.x