You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(17) 2009

Український журнал з проблем медицини праці 1(17) 2009

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ДО 80-ї РІЧНИЦІ ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ

Басанець А.В., Лубянова І.П.

Проблеми професійної патології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі, UKR, pp. 3-12

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кальниш В.В.

До питання про визначення понять роботоздатність і працездатність, RUS, pp. 13-22

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Харковенко Н.М., Шемякін Г.М., Денисенко О.П.

Аналіз чинників, шо впливають на професійну пилову захворюваність шахтарів України , UKR, pp. 23-33

Ніколенко В.Ю., Жданова Г.В.

Про стан професійної захворюваності на радикулопатії у гірників вугільних шахт Донбасу , UKR, pp. 34-41

Єна Т. А., Кальниш В.В., Кудієвський Я.В.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем при аварійній ситуації , UKR, pp. 42-48

Жарліков В.М., Варивончик Д.В.

Умови праці та стан здоров'я працівників річкового транспорту в Україні , UKR, pp. 49-55

Назаренко В.І., Чебанова О.В., Гвозденко Л.А., Мартіросова В.Г.

Експозиція магнітного поля промислової частоти і стан здоров'я працюючих в швейному виробництві , UKR, pp. 56-64

Крушевський В.А., Стежка В.А.

Співвідношення вмісту та розміру циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові при експериментальному токсичному, пиловому та токсико- пиловому бронхіті у щурів , UKR, pp. 65-71

Калиниченко І.О., Полька Н.С.

До питання гігієнічної оцінки праці середнього медичного персоналу навчальних закладів , UKR, pp. 72-77

Тімошина А.П.

Концептуальні основи удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці , UKR, pp. 78-87

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Папач В.В., Чудновець А.Я.

Гігієнічні аспекти виробництва біопалива із рослинної сільськогосподарської сировини (огляд) , UKR, pp. 88-91

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 92-95

ЮВІЛЕЇ

ЛЕОНАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ К 80летию со дня рождения, pp. 96