You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Умови праці та стан здоров'я працівників річкового транспорту в Україні

DOI xxxxxxxx

Жарліков В.М.1, Варивончик Д.В.2

Умови праці та стан здоров'я працівників річкового транспорту в Україні

ДЗ «Запорізька басейнова лікарня» МОЗ України, м. Запоріжжя

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Дослідженням визначено, що працівники річкового транспорту зазнають дії комплексу несприятливих факторів виробничого середовища (фізичної та хімічної природи), які сприяють виникненню виробничо-обумовленої патології системи дихання, кровообігу, травлення, кістково-м’язової, нервової системи тощо. Вагомий вклад у втрату здоров’я працівників роблять як виробничі, так і побутові травми. У формуванні захворюваності та інвалідності працюючих значне місце посідають поширення нездорового способу життя, погіршення медичного обслуговування, несприятливі умови праці, пізнє виведення із професії працюючих на ранніх стадіях захворювання. 

Ключові слова: річковий транспорт, умови праці, здоров'я працюючих, інвалідність

Література

  1. АСК «Укрречфлот».- На сайте: http: //www.ukr- richflot.com/
  2. Держкомстат України.- На сайті: http://www. ukrstat.gov.ua/
  3. Москаленко В.Ф., Горбань Є.М., Войтенко А.М. Актуальні проблеми медицини транспорту // Укр. мед. часопис.- 2001.- № 3.- С. 41-44.
  4. Постановление Главного государственного са­нитарного врача РФ от 14 декабря 2007 г. № 85 «Об обеспечении безопасных условий труда работников водного транспорта».- На сайте: http: / /www.garant.ru/ prime/20080214/12058749.htm
  5. Факторы условий труда и их влияние на заболе­ваемость моряков / Демидова Т.В., Псядло Э.М., Ан­тошина Е.В., Плетос И.В. // BicH. морськ. медиц.- 2001.- на сайтк http://www.port.odessa.ua/medic/ sea med/0101/010122.html