You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем при аварійній ситуації

DOI xxxxxxxx

Єна Т. А., Кальниш В.В., Кудієвський Я.В.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем при аварійній ситуації

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Представлено результати гігієнічних та психофізіологічних досліджень умов праці диспетчерів енергосистеми при аварійній ситуації. Проаналізовано основні причини виникнення аварій, що пов’язано з «людським фактором» на підприємствах енергосистеми. Встановлено, що професійна діяльність диспетчерського персоналу в умовах аварійного відключення енергосистеми має суттєві відмінності від такої у штатній ситуації.

Ключові слова: диспетчери енергосистем, аварійна ситуація, інформаційний сигнал

Література

 1. Александрова Ю.И. Психофизиология. 3-е издание.- СПб.: Питер.- 2004.- 220 с.
 2. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы.- М.: Изд-во «Институт психологии РАН».- 2006.- 623 с.
 3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности.- М.: ПЕР СЭ.- 2001.- 511с.
 4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу,- Київ,2001.- ГН 3.5.- 3.8;6.6.1-083-2001 р.
 5. Єна Т.А. Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем // Укр. журн.з пробл. мед. праці.- 2008.- № 1 (13).- С. 13-19.
 6. Кальниш В.В., Навакатикян А.О. Особенности умственной работоспособности у операторов тепловых электростанций // Медицина труда и промышленная экология.- 2000.- № 2.- С. 39-44.
 7. Кундиев Ю.И., Навакатикян А.О. Проблемы психоэмоционального стресса и пути их решения // Журнал АМН України.- 1996.- № 4.- Т 2.- С. 666-674.
 8. Кундиев Ю.И., Навакатикян А.О., Карнаух А.О. и др. Актуальные проблемы труда в современных условиях // Современные проблемы гигиены, экологии и охраны здоровья. Тезисы докл. 12-го съезда гигиенистов Украины.- К.: 1991.- С. 34-36.
 9. Ларцев М.А., Бобров А.Ф., Багдасарова М.Г. Оценка и прогнозирование профессиональной пригодности по особенностям психической адаптации персонала потенциально опасных производств // Медицина катастроф.- 1997.- № 1.- С. 83-91.
 10. Макаренко М.В. Роль індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності при професійному відборі // Фізіологічний журнал.- 2001.- № 5.- Т 5.- С. 97-108.
 11. Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд.- К.: Наукова думка, 1991.- 216 с.
 12. Оперативні дані про аварійність на об'єктах електроенергетики України у 2006.- Л.: «ЛьвівОР- ГРЕС», 2006.- 100 с.
 13. Оперативні дані про стан виробничого травматизму зі смертельним виходом за перше півріччя 2002 року у порівнянні з першим півріччям 2001 року,- К.: «Охорона праці», 2002.- № 8.- С. 52.
 14. Стан безпеки праці в Україні на підсумках роботи органів Держнаглядохоронпраці за 2001 рік / Інформаційно-аналітична довідка.- К.: «Охорона праці», 2001.- 55 с.