You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(13) 2008

Український журнал з проблем медицини праці 1(13) 2008

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Гвозденко Л.А., Чередніченко І.М., Назаренко В.І., Посільський О.О.

Індивідуальні особливості реакцій організму людини на дію ультрафіолетового випромінювання, UKR, pp. 3-7

Назаренко Л.А., Іоффе К.І., Тимофеєв Є.П.

Вимірювання циркданої ефективності біологічного впливу світла , RUS, pp. 8-12

Єна Т. А.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем , UKR, pp. 13-19


Швець А.В., Левіт Й.Р., Нестеровська С.В.

Особливості проведення професійного психофізіологічного відбору військових операторів до ЗС України з використанням інформаційних моделей , UKR, pp. 20-27

Бібік Т.А.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці та стану здоров'я військовослужбовців із захворюваннями серцево-судинної системи , UKR, pp. 28-34

Пельо І.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М., Омельчук С.А., Сєдокур Л.К.

Гігієнічна оцінка умов праці та стану об'єктів навколишнього середовиша при застосуванні препаратів актара 240 SC, к.с. і актара 25 WG, в.г. у відповідності з сучасними технологіями хімічного захисту сільськогосподарських культур , RUS, pp. 35-47

П'ятниwя-Горпинченко Н.К.

Регулювання експозиційних доз пилу як засіб контрольованого безпечного використання хризотилового азбесту , UKR, pp. 48-53

Буря Л.В.

Гігієнічна оцінка умов праці при використанні фотополімерних матеріалів у стоматології , UKR, pp. 54-59

Янушкявічюс В., Думчене А.

Підвищення працездатності медсестер , RUS, pp. 60-63

Мельниківська Н.В., Кудря М.Я., Устенко Н.В.

Стан процесів ліпопероксидації, системи антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації щурів при епікутанному надходженні деяких протипухлинних засобів , UKR, pp. 64-69

Чудновець А.Я.

Джерела забруднення виробничого середовища комбікормових підприемств та обґрунтування санітарно-гігіенічних заходів , RUS, pp. 70-76

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Добровольський Л.А., Белашова I.Г., Радванська О.С.

Поліциклічні ароматичні вуглеводні і професійний рак легенів (огляд іноземної літератури) , RUS, pp. 77-84

Трахтенберг І.М., Коршун М.М.
Профілактика мєркуріалізму: внесок українських вчених в розробку пріоритетної проблеми
, UKR, pp. 85-91

РЕФЕРАТИ

Реферати статей із провідних зарубіжних видань, pp. 92-94

ЮВІЛЕЇ

Гоженку Анатолію Івановичу - 60 років, pp. 95

ПАМ’ЯТИ ВЧЕНОГО

Памяти Александра Александровича Меньшова, pp. 96