You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці та стану здоров'я військовослужбовців із захворюваннями серцево-судинної системи

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.028

Бібік Т.А.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці та стану здоров'я військовослужбовців із захворюваннями серцево-судинної системи

Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Здоров’я людини — це життєдіяльність організму, що знаходиться у безперервному динамічному взаємозв’язку з дією етіологічних чинників навколишнього середовища, способу життя, які не перевищують компенсаторно-пристосувальних механізмів та характеризується повного свободою діяння. Відомо, що дія несприятливих чинників на організм військовослужбовців у процесі учбово-бойової підготовки надзвичайно багатогранна.Внесення змін в існуючу систему медичного контролю з проведенням профілактичних заходів військовослужбовцям із захворюваннями серцево-судинної системи у річному циклі робіт, дає змогу комплексно підійти до вивчення стану здоров’я із урахуванням умов праці, оцінки фізичного, психофізіологічного і функціонального резерву організму та зберегти професійне здоров’я і довголіття.

Ключові слова: умови праці, стан здоров’я, медичний контроль, військовослужбовці

Література

  1. Амосов Н.М., Вендет Я.А. Физическая активность и сердце,-К: «Здоров’я», 1989,- 141 с.
  2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека,- С,- П.: «Петрополис», 1992,123 с.
  3. Бибик Т.А. Физиолого-гигиеническая оценка профессиональной деятельности, контроль и реабилитация военных специалистов, работающих в экстремальных условиях: Дисс. ...канд. мед. наук,- Киев, 2000,- 170 с.
  4. Варус В.І. Актуальні проблеми охорони здоров'я військових спеціалістів, які працюють в екстремаль- нихумовах// Наука і оборона,- 1999.-№ 1.-С. 55-58.
  5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12. 1997 року № 382 «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».- Київ - 23 с.
  6. Пономаренко В.А. Профессиональное здоровье личного состава как категория боеготовности и боеспособности войск // Воєн.- мед. журн,- 1991.- № З.-С. 54-57.