You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.013

Єна Т.А.

Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем

Інститут медицини праці АМН України, м.Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Представлено результати гігієнічних та психофізіологічних досліджень умов праці диспетчерів енергосистем. Встановлено, що професійна діяльність диспетчерського персоналу здійснюється в умовах впливу фізичних та психофізіологічних чинників виробничого середовища. Праця диспетчера оцінена як дуже напружена. Реакцією на це напруження є зміни показників діяльності серцево-судинної системи.

Ключові слова: диспетчери енергосистем, гігієнічні умови, фактори виробничого середовища, психофізіологічні показники, інформаційний сигнал

Література

 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу,- Київ, 2001ГН 3.5,- 3.8;6.6.1-083-2001 р.
 2. Ворона А.А., ГЬловкина О.Л. Оценка и коррекция функционального состояния организма авиационных специалистов работающих с видеодисплейными терминалами. // Воєн,-мед. журн.-2000.-№5.-С. 56-58.
 3. Данилова Н.Н., Астафьев С.В. Изменение вариабельности сердечного ритма при информационной нагрузке. // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова.- 1999.-Т. 49, № 1.-С. 28-38.
 4. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.
 5. Державні санітарні правила і норми по роботі з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.00798. 2000.-26 с.
 6. Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів ДСанПіН 3.3.6.096-02.
 7. Кальниш В.В. Изменение напряжения подсистем организма у лиц, работающих посменно // Мед. труда и пром. экол.- 1994.-№ 11.-С.36-39.
 8. Каплан А.Я. Вариабельность ритма сердца и характер обратной связи по результату операторской деятельности у человека / /Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова.- 1999,- Т.49,№2.-С. 345-350.
 9. Краснюк Е.П., Мартиросова В.Г., Басанец А.В., Харченко Т. Д.. Кумеда И.В., Ермакова О.В., Иванов Д.А.. Ищенко А.Д. Состояние здоровья авиадиспетчеров по данным комплексного медицинского обследования // Гигиена труда: сб. науч. трудов,- 2004,- Вып.35.- С. 382 -391.
 10. Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд.- К.: Наукова думка, 1991.-216 с.
 11. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В. Возрастная работоспособность лиц умственного труда.- К.: Здоров'я. 1979.-С. 98-99.
 12. Навакатикян А.О., Сытник Н.И., Кальниш В.В. Оптимизация сменного труда: графики сменности (обзор литературы) // Мед. труда и пром. экол.- 1995.-№ 1.-С. 22-26.
 13. Навакатікян О.О., Кальниш В.В. Фізіологічне забезпечення професійної діяльності операторів електростанцій та користувачів відео дисплейних терміналів (ВДТ) // Проблемы медицины труда.- 1998.-С. 173-177.
 14. Новиков В.С.. ЛустинС.И., БлажникА.А. и др. Изменение работоспособности операторов коллоидно-измерительных комплексов в процессе суточного дежурства // Воен-мед. журн. -1997.- № 6.- С.55-59.
 15. Пышнов Г.Ю., Апыхтин К.А.. Кудиевский Я.В.. Иванов Д.А. Исследование синдрома «выгорания» у лиц диспетчерского состава по управлению воздушным движением / Гигиена труда: сб. науч. трудов.- 2003.- Вып.34. Т. 2.- С. 476-483.