You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Джерела забруднення виробничого середовища комбікормових підприемств та обґрунтування санітарно-гігіенічних заходів

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.070

Чудновець А.Я.

Джерела забруднення виробничого середовища комбікормових підприемств та обґрунтування санітарно-гігіенічних заходів

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Було вивчено зразки сировини, комбікормових сумішей і готової продукції комбікормових підприємств. Метою роботи було визначення основних джерел забруднення виробничого середовища і вміст в них мікроорганізмів. Було встановлено, що всі інгредієнти, які використовуються для приготування кормів, а також готова продукція, кон- таміновані широким спектром мікроорганізмів. Видовий склад виділених мікроорганізмів з сировинного матеріалу, відповідає видовому складу, виділеному з повітря виробничих приміщень. Високі концентрації мікроорганізмів, що надходять у повітря виробничого середовища, залежать від виду технологічних операцій, герметичності устаткування, а також забруднення сировини, що використовується для приготування кормів. Розроблено і запропоновано санітарно-гігієнічні заходи направлені на оптимізацію умов праці, знезараження виробничого середовища і зниження впливу біологічного чинника на здоров’я робітників комбікормових підприємств.

Ключові слова: кормовиробництво, біологічний чинник, мікроорганізми, гігієнічні рекомендації

Література

  1. Dutkiewicz J, Skorska C, Krysiiiska-Traczyk E, Dutkiewicz E, Maftiszyk A, Sitkowska J: Response of sawmill workers to work-related airborne allergens. // Ann. Agric. Environ. Med.-2001.-№8.-P. 81-90.
  2. Dutkiewicz J, Krysifiska-Ttaczyk E, Skorska C, Sitkowska J. Rjajjfio Z. Golec M: Exposure to airborne microorganisms and endotoxin in herb processing plants / / Ann. Agric. Environ. Med.- 2001.- № 8.- P. 201-211.
  3. Dutkiewicz J. Skorska C. Milanowski J, Mackiewicz B. Krysinska-Traczyk E, Dutkiewicz E, MatuszykA, Sitkowska J. GolecM: Response of herb processing workers to work-related airborne allergens. // Ann. Agric. Environ. Med.- 2001.- № 8.- P. 275-283.
  4. Molocznik A: Qualitative and quantitative analysis of agricultural dust in working environment // Ann. Agric. Environ. Med.-2002.-№ 9.-P. 71-78.
  5. Molocznik A: Farmers' working time in conditions of exposure to hazardous factors of working environment. In: Conference Proceedings.8th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation Rome, Italy, 26-30 May 2003,- P.567-568.
  6. Swan JRM, Crook B: Airdome microorganisms associated with grain hadling // Ann. Agric. Environ. Med.- 1998.-№ 5.-P. 7-15.
  7. Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Чудновец А.Я. Биологические агенты как факторы профессионального риска // Укр. журн. з пробл. медицини пращ. - 2005.- № 3-4,- С. 84-89. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.084
  8. Чудновец А.Я. Особенности формирования биологического фактора в условиях производства кормов // Укр. Журн. з пробл. медицини пращ. -2007.- № З.-С. 28-34. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.028