You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(71) 2022, том.18, №2, 2022

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2022.02

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Нагорна А.М., Огородник А.М.

Імплементація міжнародних стандартів, ратифікованих Україною, до національного законодавства щодо зниження ризику розвитку професійних захворювань і виробничого травматизму, УКР, 83–95


Іщейкін К.Є., Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г., Пивовар Т.М., Цапко В.Г.

Нові підходи до гігієнічного нормування оптимальних концентрацій токсичних металів та есенційних мікроелементів у біологічних середовищах людини, УКР, 96–106


Туркіна В.А., Кузьмінов Б.П., Альохіна Т.А.

Наукове обґрунтування групового гігієнічного нормативу кластера сполук алкілбензилдиметиламонію хлориду в повітрі робочої зони, УКР, 107–118


Мартіросова В.Г., Сорокін В.М.

Офтальмогігієнічні та світлотехнічні проблеми створення раціонального світлового середовища для працівників офісів на підприємствах України, УКР, 119–129


Демецька О.В., Мовчан В.О., Белюга О.Г., Діденко М.М., Баля А.Г., Андрусишина І.М., Леоненко О.Б.

Експрес-оцінка потенційної небезпеки нанорозмірних фракцій зварювальних аерозолів, УКР, 130–137


Капустинська О.А.

Порівняльна оцінка стану захворюваності на хвороби системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та евакуйованого дорослого населення в післяаварійний період, УКР, 138–146


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Леонов Ю.І., Назаренко В.І., Міщенко І.

До питання гігієнічного нормування кількості мікроорганізмів у повітрі офісного приміщення, АНГЛ, 147–154


Ніколов М.О., Соловйов О.І., Бурковський Є.О.

Сучасні можливості телебіометричних моніторингових досліджень функціонального стану організму людини. Огляд літератури. Частина І. Технології, що носяться, УКР, 155–166