You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Офтальмогігієнічні та світлотехнічні проблеми створення раціонального світлового середовища для працівників офісів на підприємствах України

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.18, №2, 2022


https://doi.org/10.33573/ujoh2022.02.119

Офтальмогігієнічні та світлотехнічні проблеми створення раціонального світлового середовища для працівників офісів на підприємствах України

Мартіросова В.Г.1, Сорокін В.М.2
1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ
2Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України, м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Незважаючи на великий арсенал світлотехнічних освітлювальних приладів з різними характеристиками типів і колірних температур, дотепер відсутні конкретні гігієнічні рекомендації щодо їхнього застосування для створення оптимальної системи освітлення.

Мета дослідження – розробити гігієнічні та світлотехнічні рекомендації щодо створення оптимального світлового середовища з урахуванням типів, спектральних характеристик і колірних температур джерел світла.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведене у виробничих умовах в обчислювальних центрах Пенсійного фонду м. Києва, обладнаних люмінесцентними джерелами світла, та офісу компанії «Azur Air», обладнаного світлодіодними джерелами світла. У дослідженні брали участь офісні працівники, усього 148 осіб (81 і 67) з гостротою зору 1,0 на підставі офтальмологічного огляду під час роботи протягом усього робочого дня з 1-год перервою в середині дня. Для оцінки функціонального стану зорової системи використовувалися фізіологічні та психофiзiологiчнi методи досліджень функціональних показників: гострота зору, акомодація та її потенціали, контрастна чутливість ока, ахроматична адиспаропія, зорова працездатність, частота серцевих скорочень, периферичний артеріальний тиск (систолічний і діастолічний), короткочасна пам’ять.

Результати. Проведеними експериментальними дослідженнями у виробничих умовах за основними показниками функціонального стану організму працівників встановлено, що при роботі під впливом випромінювань, що генеруються люмінесцентними лампами за колірної температури 4100 К, на фоні незначних коливань показників стану резервів акомодації та стійкості функції акомодації спостерігається коливальний характер показників зорової працездатності (р < 0,005) 50 %, знижуються показники короткочасної пам’яті, а частота серцевих скорочень з 57,9 уд./хв підвищується до 146 уд./ хв і потім нормалізується до кінця роботи. При роботі під впливом випромінювань, що генеруються світлодіодними джерелами світла за колірної температури 4500 К, показники рівня функціонального стану працівників носять більш стабільний характер при коливаннях рівня досліджених функцій з невеликою амплітудою.

Висновки. При роботі під впливом випромінювань, що генеруються світлодіодними джерелами світла за колірної температури 4500 К, рівні показників функціонального стану працівників мають більш стабільний характер при коливаннях рівня досліджених функцій з невеликою амплітудою. Встановлена нестійкість основних досліджених функцій у працівників офісу в умовах світлового середовища, обладнаного люмінесцентними лампами, а при світлодіодному освітленні досліджені функції мають стабільний характер протягом робочого дня. Розроблено рекомендації з урахуванням офтальмогігієнічних і світлотехнічних вимог щодо створення оптимального світлового середовища для офісних працівників, запровадження яких сприятиме підвищенню зорової працездатності та профілактики зорових порушень.

Ключові слова: світлове середовище, експериментальні дослідження, фізіологічні методи, світлотехнічний пристрій

Література

  1. Мартиросова В. Г., Назаренко В. И. Гигиеническая оценка компактных люминесцентных ламп и рекомендации по их применению. Світло люкс. 2007. № 3. С. 56–58.
  2. Исследование влияния излучения светодиодных источников света на некоторые основные физиологические системы организма человека. В. Г. Мартиросова, В. И. Назаренко, В. М. Сорокин, А. Д. Галинский. Світло люкс. 2011. № 2. С. 42–47.
  3. Мартіросова В. Г., Галинський О. Д. Фізіолого-гігієнічна оцінка випромінювання світлодіодних джерел. Український журнал з проблем медицини праці. 2011. № 2. С. 27–35. https://doi.org/10.33573/ujoh2011.02.027.
  4. Текшева Л. М. Эксперимент: влияние на психофизические показатели человека. Сравнение люминесцентных и светодиодных светильников. 2011 г. CROM Electronics.
  5. Мартіросова В. Г. Медичне дослідження впливу світлодіодного випромінювання на організм людини. Промислова електроенергетика та електротехніка. 2014. № 4. С. 10–20.
  6. Мартиросова В. Г. Офтальмогигиенические и светотехнические проблемы нормирования параметров световой среды, обустроенной светодиодными источниками света на предприятиях Украины. Промислова електроенергетика та електротехніка. 2017. № 4–6. С. 22–26.
  7. Blue light as an occupational health problem. V. G. Martirosova, V. M. Sorokin, V. I. Nazarenko et al. Український журнал з проблем медицини праці. 2019. Vol. 15, № 3. P. 194–203. https://doi.org/10.33573/ujoh2019.03.194.