You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(67) 2021, Том.17, №2, 2021

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.02

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Нагорна А.М., Соколова М.П., Кононова І.Г.

Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в динаміці довгострокового спостереження, УКР, 75–83


Кальниш В.В., Опанасенко В.В., Зайцев Д.В., Алєксєєва Л.М.

Трансформація відчуттів, пов'язаних з рівнем емоційного вигорання, при відновленні функціонального стану військовослужбовців в умовах стаціонарного лікування, УКР, 84–92


Бобко Н.А., Мартиновська Т.Ю., Гадаєва Д.О.

Біологічний вік і хронічна втома у операторів телефонного зв'язку: вплив нічних робіт, АНГЛ, 93–101


Павленко О.І., Орєхова О.В.

Порівняльна характеристика професійної захворюваності на підприємствах добувної промисловості, УКР, 102–109


Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г.

Нові підходи до оцінки ризику екологічно та професійно обумовленої патології ендокринної системи, УКР, 110–115


Пашинська К.С.

Експресія протоонкогенів сурвівіну (BIRC5), епідермального фактору росту (ERBB-2 / HER2-NEU), GLI, фактору росту ендотелію судин (VEGF) і антионкогена ТР53 в тканинах експериментальних тварин при токсоплазмозі, РОС, 116–127

РЕФЕРАТИ


Реферати статей із провідних зарубіжних видань, УКР, 128–130

ЮВІЛЕЇ


Науковець, стратег, людина з великим серцем. До ювілею Бориса Павловича Кузьмінова, УКР, 131–134