You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в динаміці довгострокового спостереження

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №2, 2021


https://doi.org/10.33573/ujoh2021.02.075

Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в динаміці довгострокового спостереження

Нагорна А.М.1, Соколова М.П.1, Кононова І.Г.2
1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», м. Київ
2Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Одним із професійних захворювань, що недостатньо діагностується у працюючих в Україні, є туберкульоз (ТБ) – соціально-небезпечна хронічна інфекційна хвороба людини. За даними МОЗ епідемія ТБ в Україні розпочалась з 1995 року. За цей час значно збільшилась кількість первинних хворих на туберкульоз. Епідемічна ситуація з ТБ в Україні вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу.

До професійних груп із підвищеним ризиком інфікування мікобактеріями відносять працівників лікувальних закладів, клінічних (бактеріологічних і патологоанатомічних) лабораторій, ритуальних служб, служби порятунку, правоохоронних органів і виправних установ, соціальних служб, системи освіти, комунальних послуг, пасажирського транспорту, сільського та лісового господарства, мисливців, працівників зоопарків і ветеринарної служби, видобувної галузі, робітників, експонованих кристалічним силіцієм діоксиду, оксидом заліза (Fe2O3), працівників-мігрантів, персонал сфери громадського харчування, військовослужбовців.

Таким чином, наведені вище факти вказують на те, що проблема ТБ є суттєво значимою для медицини праці, професійної інфекційної патології та профілактичної медицини в цілому.

Метою дослідження було визначення закономірностей формування професійної захворюваності на туберкульоз у працюючих в Україні в динаміці довгострокового спостереження.

Матеріали та методи дослідження. В основу методики вивчення професійної захворюваності було покладено принцип суцільної статистичної вибірки первинних документів, складених на всі випадки вперше виявлених профзахворювань і зареєстрованих в Україні за 1991-2018 роки. Було проведено вивчення первинних документів, складених на всі випадки вперше виявлених та зареєстрованих в Україні випадків професійного туберкульозу (ТБ) за 1991-2018 роки. Дані зв період 1991-2012 років використані з АІС «Профзахворюваність» РІОЦ МОЗ України, за період 2013-2018 років – надані за договором Фондом соціального страхування України.

Результати. Професійний ТБ в структурі загальної професійної захворюваності населення в Україні за період спостереження 1991-2018 р.р. має різну питому вагу, але в останні роки чітко прослідковується тенденція до її зменшення до 1,2 % в 2018 році. Кількість вперше зареєстрованих випадків туберкульозу професійного генезу також зменшується.

Необхідно звернути увагу на те, що ТБ професійного генезу розподіляється на власне ТБ та ТБ, що виник на фоні пневмоконіозу (коніотуберкульоз).

Результати порівняння загальної захворюваності на ТБ в Україні та захворюваності на професійний ТБ показують, що рівень захворюваності на ТБ професійного генезу у десятки разів менший, ніж захворюваність на туберкульоз в Україні взагалі.

Висновки.

 1. Професійний ТБ в структурі загальної професійної захворюваності населення на туберкульоз в Україні за період спостереження 1991-2018 р.р. має різну питому вагу, але в останні роки чітко прослідковується тенденція до її зменшення до 1,2 % в 2018 році.
 2. З 2011 року відмічається різке зниження реєстрації випадків ТБ професійного ґенезу і в 2018 році було зареєстровано лище 23 випадки ТБ професійного генезу.
 3. В період з 1991 по 2010 роки в Україні в складі професійного туберкульозу переважали випадки коніотуберкульозу. Питома вага коніотуберкульозу в складі ТБ професійного генезу складала 60-95 %, а на власне туберкульоз припадало до 35 %. З 2011 року це співвідношення почало змінюватись – і вже в 2017 році серед форм професійного туберкульозу було зареєстровано 12,5 % випадків коніотуберкульозу, а в 2018 році – лише 8,7 %.
 4. Рівень захворюваності на ТБ професійного генезу у десятки разів менший, ніж захворюваність на туберкульоз в Україні взагалі. А в останні роки (2015-2018) різниця становить сотні разів.
 5. Зниження кількості випадків професійного ТБ та рівня захворюваності на ТБ, пов’язаного з умовами праці, свідчить про зниження пріоритетності держави щодо медичної (в тому числі і профілактичної) допомоги працюючому населенню, приховування реальних розмірів проблеми та можливих несприятливих наслідків для здоров’я працюючого населення і суспільства в цілому.

Ключові слова: туберкульоз, коніотуберкульоз, професійні захворювання.

Література

 1. Кундієв Ю.І., Андрейчин М.А., Нагорна А.М., Варивончик Д.В. Професійні інфекційні хвороби: монографія. Київ: ВД «Авіцена», 2014. 528 с.
 2. Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., Стерликов С.А. Заболеваемость, смертность и распространенность как показатели бремени туберкулеза в регионах ВОЗ, странах мира и в Российской Федерации. Часть 1. Заболеваемость и распространенность туберкулеза. Tuberculosis and Lung Diseases. 2017. Vol. 95, No. 6. Р. 9-21. DOI: 10.21292/2075-1230-2017-95-6-9-21.
 3. ТБ в Україні (аналітично-статистичний довідник). ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Київ, 2018. 78 с. URL: http://tub.cn.ua/dividnik.pdf (дата звернення: 05.01.2019).
 4. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing. WHO report 2009 / WHO/HTM/TB/2009.411. WHO, 2009. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44241/9789241598866_eng.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.01.2019).
 5. Лепшина С.М., Норейко, Б.В., Олиферовская Р.П. и др. Особенности течения кониотуберкулеза за тридцать лет наблюдения. Укр. пульмонолог. журн. 2000. №1. С. 40–42.
 6. Шебанов Ф.В. Туберкулез органов дыхания, комбинированный с пылевыми профессиональными заболеваниями легких. Туберкульоз: учебник. М.: Медицина, 1981. С. 164–170.
 7. Нагорна А.М., Соколова М.П., Кононова І. Г. Професійна захворюваність медичних працівників в Україні як медико-соціальна проблема. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 2. С. 3-16.
 8. Керівні засади щодо заходів протидії туберкульозу на робочому місці: Внесок заходів протидії туберкульозу на робочому місці у справу протидії туберкульозу в суспільстві / WHO/CDS/TB/2003.323. ВООЗ, МОП, 2003. 74 с.